CSS beschrijving eigenschap caption-side


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Tabellen | CSS eigenschappen | Begin


caption-side


CSS 2
IE -
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
De caption-side eigenschap bepaalt de positie van het bijschrift voor een tabel.

Waarden: top | bottom | left | right | inherit
Beginwaarde: top
Heeft betrekking op: elementen waarvan de display eigenschap de waarde table-caption heeft (in HTML is dat het CAPTION element)
Wordt geërfd: ja
Mediagroep(en): visual

De eigenschap biedt een alternatief voor het ALIGN attribuut van het CAPTION element, dat in HTML 4.0 het label afgekeurd heeft gekregen.

Bij de waarden top en bottom wordt de box van het element dat het bijschrift definieert, weergegeven als bij een element op blokniveau direct voor of na de tabel. Er zijn echter twee uitzonderingen. In de eerste plaats erft het bijschrift eventuele stijlen van de tabel voor zover deze geërfd kunnen worden (dus bijvoorbeeld wel de voorgrondkleur en niet de achtergrond). Daarnaast wordt de box van het bijschrift niet beschouwd als box van een element op blokniveau voor een element dat de tabel voorafgaat en waarvoor de display eigenschap de waarde run-in heeft.
De breedte en hoogte van de box van het bijschrift worden berekend ten opzichte van de box waarin ook de tabel is opgenomen.

De waarden left en right maken geen deel meer uit van CSS 2.1.

Voorbeeld:

caption-side: bottom
top
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 4.0

Het bijschrift wordt boven de tabel geplaatst.
bottom
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 4.0

Het bijschrift wordt onder de tabel geplaatst.
left
CSS: (2) IE: - NN: 7.1 MOZ: 1.3 FF: 1.0 OP: (4.0)

Het bijschrift wordt links naast de tabel geplaatst.

De waarde maakt geen deel meer uit van CSS 2.1.

De waarde wordt ondersteund door Opera 4.0 t/m 6.0, maar niet meer door versie 7.0 en hoger.
right
CSS: (2) IE: - NN: 7.1 MOZ: 1.3 FF: 1.0 OP: (4.0)

Het bijschrift wordt rechts naast de tabel geplaatst.

De waarde maakt geen deel meer uit van CSS 2.1.

De waarde wordt ondersteund door Opera 4.0 t/m 6.0, maar niet meer door versie 7.0 en hoger.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 4.0

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Opera 4.0 t/m 6.0
- De waarden left en right worden weliswaar ondersteund, maar het bijschrift staat in de meeste gevallen niet op de juiste plaats. De weergave wordt er in veel gevallen nadelig door beïnvloed (soms wordt het bijschrijft bijvoorbeeld over de tabel heen geplaatst).
Opera 7.0
- Bij de waarde bottom wordt het bijschrift veel te ver onder de tabel geplaatst (de tussenruimte is even hoog als de tabel zelf).
- Bij de waarden left en right wordt het bijschrift helemaal niet weergegeven.
Opera 7.1
- Bij de waarde bottom wordt het bijschrift veel te ver onder de tabel geplaatst (de tussenruimte is even hoog als de tabel zelf).Legenda | Voorbeelden | Tabellen | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004