CSS overzicht eigenschappen Tabellen


Handleiding HTML Legenda | CSS eigenschappen | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Begin


De eigenschappen voor tabellen bieden een aantal specifieke mogelijkheden voor de weergave van gegevens in tabellarische vorm.


border-collapse De border-collapse eigenschap bepaalt of een tabel wordt weergegeven met gescheiden of met samenvallende tabelranden. beschrijving
voorbeelden

border-spacing

De border-spacing eigenschap bepaalt bij een tabel met gescheiden tabelranden hoe breed de ruimte is tussen de randen van aan elkaar grenzende cellen en tussen de randen van cellen en die de tabel.

beschrijving
voorbeelden

caption-side

De caption-side eigenschap bepaalt de positie van het bijschrift voor een tabel.

beschrijving
voorbeelden

empty-cells

De empty-cells eigenschap bepaalt bij een tabel met gescheiden tabelranden of de randen en achtergrond van lege cellen wel of niet moeten worden weergegeven.

beschrijving
voorbeelden

table-layout

De table-layout eigenschap bepaalt of de browser de tabel op de gebruikelijke manier moet weergeven, of snel in een vaste lay-out zonder dat de minimaal benodigde breedte van alle cellen in de tabel bekend is.

beschrijving
voorbeeldenLegenda | CSS eigenschappen | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004