CSS beschrijving eigenschap border-spacing


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Tabellen | CSS eigenschappen | Begin


border-spacing


CSS 2
IE -
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
De border-spacing eigenschap bepaalt bij een tabel met gescheiden tabelranden hoe breed de ruimte is tussen de randen van aan elkaar grenzende cellen en tussen de randen van cellen en die de tabel.

Waarden: <lengte> <lengte>? | inherit
Beginwaarde: 0
Heeft betrekking op: elementen waarvan de display eigenschap de waarde table of inline-table heeft (in HTML is dat het TABLE element)
Wordt geërfd: ja
Mediagroep(en): visual

De border-spacing eigenschap heeft alleen effect als voor de weergave van de tabelranden gebruik gemaakt wordt van het model voor gescheiden tabelranden, dus als de border-collapse eigenschap de (begin)waarde separate heeft. In het model voor samenvallende tabelranden, dus als de border-collapse eigenschap de waarde collapse heeft, wordt de eigenschap genegeerd.

Hoewel de beginwaarde 0 is, houden de meeste browsers toch standaard een tussenruimte van 2 pixels aan.

Voorbeeld:

border-spacing: 5px
<lengte>
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 4.0

De lengte wordt uitgedrukt als combinatie van een getal en een eenheid.
Als twee lengtes zijn opgenomen, geldt de eerste in horizontale en de tweede in verticale richting. Wanneer slechts één lengte is opgenomen, dan geldt deze in beide richtingen.
Negatieve waarden zijn niet toegestaan.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.2

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Opera 4.0 t/m 6.0
- Voor een tabel waarvoor de waarde inherit is gebruikt, wordt de border-spacing eigenschap geheel genegeerd en in plaats daarvan de standaard tussenruimte van 2 pixels aangehouden.
Opera 7.1
- Een tabel waarvoor de waarde inherit is gebruikt, wordt helemaal niet weergegeven.Legenda | Voorbeelden | Tabellen | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004