CSS CSS en tabellen


Handleiding HTML Inhoud CSS | Inhoud HTML | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie CSS en tabellen | Tabelranden | Gescheiden tabelranden | Samenvallende tabelranden | Stijlen voor tabelranden | Achtergrond tabel | Uitlijnen celinhoud | Kolommen | Verbergen kolommen en rijen | Afmetingen tabel | Uitlijnen tabel | Bijschrift bij tabel | Inline tabellen | Tabellen zonder tabelelementen


Samenvallende tabelranden

In het CSS-model voor samenvallende tabelranden wijkt de weergave van de randen van een tabel, anders dan bij het model voor gescheiden tabelranden, duidelijk af van de weergave van de randen van een tabel waarvoor alleen HTML is gebruikt. Het is in dit model niet alleen mogelijk stijlen te definiëren voor de randen van de tabel zelf en voor die van de afzonderlijke cellen, maar het kan ook voor rijen, rijgroepen, kolommen en kolomgroepen. Bovendien is er geen sprake van scheiding tussen de randen van de afzonderlijke onderdelen van de tabel. Zoals de naam van het model al aangeeft, vallen de randen van de verschillende tabelonderdelen op plaatsen waar ze bij elkaar komen samen.

Omdat de randen van de diverse tabelonderdelen kunnen verschillen in breedte, stijl en kleur, zijn er in CSS een aantal regels vastgelegd, die bepalen hoe eventuele conflicten tussen de stijlen van samenvallende randen worden opgelost:

  1. Randen waarvoor de border-style eigenschap de waarde hidden heeft, winnen het van alle andere randen. Dat betekent dat er geen rand weergegeven wordt, zodra er voor één van de samenvallende randen border-style: hidden geldt.
  2. Randen waarvoor de border-style eigenschap de waarde none heeft, hebben de laagste prioriteit. Pas als de border-style eigenschap van alle samenvallende randen de waarde none heeft, blijft de rand achterwege. Omdat none de beginwaarde van de border-style eigenschap is, kun je dus ook zeggen dat er een rand wordt weergegeven zolang er voor één van de samenvallende randen een stijl is gedefinieerd met een andere waarde voor de border-style eigenschap dan none (dat geldt uiteraard niet als op basis van de eerste regel een rand met border-style: hidden de weergave tegenhoudt).
  3. Bredere randen winnen het van smallere randen: de hoogste waarde voor de border-width eigenschap die geldt voor de samenvallende randen, wordt aangehouden.
  4. Wanneer samenvallende randen een gelijke waarde hebben voor de border-width eigenschap, dan wordt de waarde van de border-style eigenschap bepalend. De zwaarste stijl wint en de volgorde die daarbij aangehouden wordt is in afnemende zwaarte: double, solid, dashed, dotted, ridge, outset, groove en inset.
  5. Als voor samenvallende randen alleen de kleur verschilt, dan wordt het tabelonderdeel waarvoor de stijl geldt bepalend. De cel wint het van alle andere tabelonderdelen, daarna volgen achtereenvolgens de rij, de rijgroep, de kolom, de kolomgroep en de tabel.

In een aantal voorbeelden wordt het model en in het bijzonder de oplossing van conflicten tussen de stijlen gedemonstreerd. Daarbij wordt een tabel gebruikt die bestaat uit drie kolommen en drie rijen en waarvoor de volgende HTML-code is opgenomen:

<TABLE>
<COL><COL><COL>
<THEAD>
<TR>
<TD>a1</TD><TD>a2</TD><TD>a3</TD>
</TR>
</THEAD>
<TBODY>
<TR>
<TD>b1</TD><TD>b2</TD><TD>b3</TD>
</TR>
<TR>
<TD>c1</TD><TD>c2</TD><TD>c3</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>

Als je het model voor samenvallende tabelranden wilt gebruiken, dan moet je voor het TABLE element in ieder geval de border-collapse eigenschap opnemen met de waarde collapse.

In het eerste voorbeeld zijn er in een stijlblok in de head van het document alleen stijlen gedefinieerd voor de randen van de tabel en de randen van alle cellen. Omdat voor de randen van de elementen TABLE en TD dezelfde breedte, stijl en kleur zijn vastgelegd, is er geen sprake van een conflict.

TABLE { border-collapse: collapse; border: solid 2px #C0C0C0; }
TD    { border: solid 2px #C0C0C0; text-align: center; width: 70px; }

Voorbeeld samenvallende tabelranden

Wanneer de border-style eigenschap voor één of meer van de samenvallende randen de waarde hidden heeft, dan wordt de rand niet weergegeven. In het volgende voorbeeld blijft daarom de buitenrand van de tabel achterwege.

TABLE { border-collapse: collapse; border: hidden; }
TD    { border: solid 2px #C0C0C0; text-align: center; width: 70px; }

Voorbeeld samenvallende tabelranden

Randen waarvoor de border-style eigenschap de waarde none heeft, hebben een lagere prioriteit dan randen waarvoor een andere waarde geldt. In het volgende voorbeeld wint de stijl van het TD element het daarom van de stijl van het TABLE element en als gevolg daarvan wordt de buitenrand van de tabel gewoon weergegeven.

TABLE { border-collapse: collapse; border: none; }
TD    { border: solid 2px #C0C0C0; text-align: center; width: 70px; }

Voorbeeld samenvallende tabelranden

Een rand blijft alleen achterwege, wanneer de border-style eigenschap voor alle samenvallende randen de waarde none heeft. In het volgende voorbeeld is dat niet het geval voor de elementen TABLE en TR. Daarom worden de buitenranden van de tabel en die van de rijen gewoon weergegeven. Alleen waar binnen een rij twee cellen aan elkaar grenzen, geldt voor alle samenvallende randen border-style: none. Daar wordt de rand dus niet weergegeven.

TABLE { border-collapse: collapse; border: solid 2px #C0C0C0; }
TR    { border: solid 2px #C0C0C0; }
TD    { border: none; text-align: center; width: 70px; }

Voorbeeld samenvallende tabelranden

Wanneer samenvallende randen verschillen in breedte, dan wint de rand met de grootste waarde voor de border-width eigenschap. In het volgende voorbeeld heeft THEAD de breedste rand en dit element wint het dus van de andere elementen. De buitenrand van de bovenste rij is daarom overal 6 pixels breed. De rand van het TABLE element is vervolgens breder dan die van de elementen COL en TD. De buitenrand van de tabel is daarom overal 4 pixels breed. De rand van het COL element vervolgens is breder dan de rand van het TD element en de verticale randen tussen de kolommen zijn daarom 2 pixels breed. Voor de overblijvende randen tenslotte wordt de stijl van het TD element aangehouden.

TABLE { border-collapse: collapse; border: solid 4px #C0C0C0; }
THEAD { border: solid 6px #C0C0C0; }
COL   { border: solid 2px #C0C0C0; }
TD    { border: solid 1px #C0C0C0; text-align: center; width: 70px; }

Voorbeeld samenvallende tabelranden

De regel dat de breedte rand het wint van smallere randen, geldt ook als de randen in stijl verschillen. De stijl van het COL element wordt dus aangehouden voor de randen tussen de kolommen.

TABLE { border-collapse: collapse; border: solid 4px #C0C0C0; }
THEAD { border: solid 6px #C0C0C0; }
COL   { border: dashed 2px #C0C0C0; }
TD    { border: solid 1px #C0C0C0; text-align: center; width: 70px; }

Voorbeeld samenvallende tabelranden

Wanneer samenvallende randen even breed maar verschillend in stijl zijn, dan wint de rand met de zwaarste waarde voor de border-style eigenschap. De volgorde die daarbij aangehouden wordt is in afnemende zwaarte: double, solid, dashed, dotted, ridge, outset, groove en inset (de verschillende stijlen worden toegelicht in het onderdeel Stijlen voor de rand).
In het volgende voorbeeld geldt THEAD border-style: double en dit element wint het dus van de andere elementen. De buitenrand van de bovenste rij heeft daarom een rand bestaande uit twee lijnen. Voor het TABLE element geldt border-style: solid en deze stijl wint het van die van de elementen COL en TD. De buitenrand van de tabel is daarom overal een ononderbroken lijn. De stijl van de rand van het COL element vervolgens is zwaarder (dashed) dan die van het TD element (dotted) en de verticale randen tussen de kolommen zijn daarom streepjeslijnen. Voor de overblijvende randen tenslotte wordt de stijl van het TD element aangehouden.

TABLE { border-collapse: collapse; border: solid 3px #C0C0C0; }
THEAD { border: double 3px #C0C0C0; }
COL   { border: dashed 3px #C0C0C0; }
TD    { border: dotted 3px #C0C0C0; text-align: center; width: 70px; }

Voorbeeld samenvallende tabelranden

Wanneer de samenvallende randen alleen in kleur verschillen (en dus een gelijke breedte en stijl hebben), dan wordt in eerste instantie gekeken of de cellen de kleur kunnen leveren. Doen de cellen niet mee in de strijd (bijvoorbeeld omdat de randen ervan minder breed zijn dan die van de andere tabelonderdelen), of is er geen stijl voor de rand gedefinieerd, dan wordt gekeken of de rijen wel een kleur kunnen leveren. Is dat nog steeds niet het geval, dan wordt de procedure achtereenvolgens herhaald voor de rijgroepen, de kolommen, de kolomgroepen en de tabel.
In het volgende voorbeeld strijden de randen van de elementen TABLE, THEAD, TR en COL om de kleur. Het TD element wint deze strijd in alle gevallen en bepaalt daardoor de kleur van de hele tabel.

TABLE { border-collapse: collapse; border: solid 2px aqua; }
COL   { border: solid 2px lime; }
THEAD { border: solid 2px fuchsia; }
TR    { border: solid 2px red; }
TD    { border: solid 2px blue; text-align: center; width: 70px; }

Voorbeeld samenvallende tabelranden

Pas als voor het TD element een smallere rand is gedefinieerd, krijgen de andere elementen een kans. In het volgende voorbeeld wint het TR element het van TABLE, THEAD en COL en daardoor zijn de buitenrand van de tabel en de horizontale randen allemaal rood. Voor de verticale randen binnen de tabel heeft het COL element geen tegenspeler. De kleur van deze randen is daarom lime.

TABLE { border-collapse: collapse; border: solid 2px aqua; }
COL   { border: solid 2px lime; }
THEAD { border: solid 2px fuchsia; }
TR    { border: solid 2px red; }
TD    { border: solid 1px blue; text-align: center; width: 70px; }

Voorbeeld samenvallende tabelranden


Vervolg: Stijlen voor tabelrandenInhoud onderdeel | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 24 mei 2011