CSS CSS en tabellen


Handleiding HTML Inhoud CSS | Inhoud HTML | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie CSS en tabellen | Tabelranden | Gescheiden tabelranden | Samenvallende tabelranden | Stijlen voor tabelranden | Achtergrond tabel | Uitlijnen celinhoud | Kolommen | Verbergen kolommen en rijen | Afmetingen tabel | Uitlijnen tabel | Bijschrift bij tabel | Inline tabellen | Tabellen zonder tabelelementen


Kolommen

HTML 4 kent een tweetal elementen, waarmee kenmerken van kolommen of groepen kolommen kunnen worden vastgelegd: COL en COLGROUP. Zo kun je met de attributen ALIGN en VALIGN de uitlijning van de inhoud van de tot een kolom(groep) behorende cellen bepalen en kun je met het WIDTH attribuut de breedte van de kolommen definiëren. Het COLGROUP element heeft daarnaast een functie in het geven van structuur aan een tabel: met behulp van het RULES attribuut van het TABLE element kun je bepalen, dat alleen de randen tussen de kolom- en rijgroepen moeten worden weergegeven moeten worden.

Voor de elementen COL en COLGROUP kun je ook stijlen definiëren. Het aantal mogelijkheden daarvoor is echter heel beperkt. De reden daarvoor is dat er geen sprake is van een 'familierelatie' tussen enerzijds de elementen COL en COLGROUP en anderzijds de elementen TD en TH. Normaal heeft een element voorouders (ancestors) waarvan het een stijl kan erven en nakomelingen (descendents) waaraan het een stijl kan doorgeven. Hoewel de cellen van een tabel behoren tot zowel een kolom(groep) als een rij(groep), zijn ze alleen nakomeling van een rij of rijgroep en niet van een kolom of kolomgroep. Cellen kunnen als gevolg daarvan geen stijlen erven van een kolom of kolomgroep.

In het volgende overzicht is te zien, welke eigenschappen betrekking hebben op de elementen COL en COLGROUP.

  • Met de eigenschappen voor randen kun je bepalen of en op welke wijze de randen van kolommen of kolomgroepen moeten worden weergegeven. Dat geldt overigens alleen als je gebruik maakt van het model voor samenvallende tabelranden, want bij het (standaard) model voor gescheiden tabelranden hebben kolommen en kolomgroepen geen randen. Of de gedefinieerde stijl voor de rand ook echt wordt weergegeven, hangt ervan af of ook stijlen zijn gedefinieerd voor andere tabelelementen (zie de toelichting op het oplossen van conflicten tussen verschillende stijlen voor de rand).
  • Met de eigenschappen voor de achtergrond kun je vastleggen welke achtergrond voor de cellen in een kolom of kolomgroep gebruikt moet worden. Of de gedefinieerde stijl voor de achtergrond ook echt wordt weergegeven, hangt ervan af of ook stijlen zijn gedefinieerd voor andere tabelelementen (zie het onderdeel Achtergrond tabel).
  • De width eigenschap kun je gebruiken om een minimum breedte voor een kolom of de kolommen in een kolomgroep vast te leggen.
  • De visibility eigenschap, maar alleen met de waarde collapse, kun je gebruiken om kolommen of kolomgroepen te verbergen. De overige waarden van de visibility eigenschap hebben geen betrekking op de elementen COL en COLGROUP.

Wanneer je voor de elementen COL en COLGROUP andere eigenschappen (of in het geval van de visibility eigenschap andere waarden) hebt gebruikt dan hiervoor genoemd, moet de browser de ermee vastgelegde stijl negeren.


Vervolg: Verbergen kolommen en rijenInhoud onderdeel | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005