CSS beschrijving eigenschap empty-cells


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Tabellen | CSS eigenschappen | Begin


empty-cells


CSS 2
IE -
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
De empty-cells eigenschap bepaalt bij een tabel met gescheiden tabelranden of de randen en achtergrond van lege cellen wel of niet moeten worden weergegeven.

Waarden: show | hide | inherit
Beginwaarde: show
Heeft betrekking op: elementen waarvan de display eigenschap de waarde table-cell (in HTML zijn dat de elementen TD en TH)
Wordt geërfd: ja
Mediagroep(en): visual

De empty-cells eigenschap heeft alleen effect als voor de weergave van de tabelranden gebruik gemaakt wordt van het model voor gescheiden tabelranden, dus als de border-collapse eigenschap de (begin)waarde separate heeft. In het model voor samenvallende tabelranden, dus als de border-collapse eigenschap de waarde collapse heeft, wordt de eigenschap genegeerd.

Een cel is leeg, als er geen zichtbare inhoud is. Het speciale karakter   wordt echter wel als zichtbare inhoud beschouwd en hetzelfde geldt voor lege elementen.

Hoewel de beginwaarde show is, houden veel browsers zich hier niet aan en verbergen lege cellen standaard (zie ook onder Bijzonderheden ondersteuning).

De empty-cells eigenschap kan gebruikt worden voor een enkele cel (dus voor een TD of TH element), maar het ligt meer voor de hand hem op te nemen voor het TABLE element en alle lege cellen van de tabel op uniforme wijze weer te geven.

Voorbeeld:

empty-cells: show
show
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 4.0

De voor een lege cel gedefinieerde randen worden normaal weergegeven. Hetzelfde geldt voor de achtergrond die is vastgelegd voor de cel, of voor andere onderdelen van de tabel waarvan de cel deel uitmaakt (zie ook de voorbeelden in het onderdeel Achtergrond tabel).
hide
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 4.0

Van een lege cel worden geen randen en achtergrond weergegeven. Ter plekke van de cel is de achtergrond van de tabel zichtbaar, ook als er een achtergrond is vastgelegd voor andere onderdelen van de tabel waarvan de cel deel uitmaakt (zie ook de voorbeelden in het onderdeel Achtergrond tabel).
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 4.0

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Microsoft Internet Explorer
- De randen van lege cellen worden in afwijking van de specificatie standaard verborgen. De achtergrond van lege cellen worden echter wel weergegeven.
Netscape Navigator 4.x en lager
- De randen en de achtergrond van lege cellen worden in afwijking van de specificatie standaard verborgen.
Netscape Navigator 6.0
- Voor lege cellen wordt de achtergrond nooit weergegeven, ook niet bij de waarde show. In plaats ervan is de achtergrond van de rij (of bij het ontbreken daarvan die van de rijgroep, de kolom, de kolomgroep of de tabel) te zien.
Netscape Navigator 6.1 t/m 6.2
- Bij de waarde hide wordt ter plekke van lege cellen niet de achtergrond van tabel weergegeven, maar die van de rij (of wanneer voor de rij geen achtergrond gedefinieerd is die van de rijgroep, de kolom, of de kolomgroep).
- De eigenschap wordt niet correct genegeerd voor lege cellen die onderdeel zijn van een tabel met samenvallende randen (dus een tabel waarvoor voor het TABLE element de border-collapse eigenschap is opgenomen met de waarde collapse). De randen van de cel worden zoals bedoeld normaal weergegeven, maar in plaats van de achtergrond van de cel is die van de rij (of wanneer voor de rij geen achtergrond gedefinieerd die van de rijgroep, de kolom, de kolomgroep, of de tabel) te zien.
Netscape Navigator 7.0 en hoger  |  Mozilla  |  Firefox
- De eigenschap wordt niet correct genegeerd voor lege cellen die onderdeel zijn van een tabel met samenvallende randen (dus een tabel waarvoor voor het TABLE element de border-collapse eigenschap is opgenomen met de waarde collapse). De randen van de cel worden zoals bedoeld normaal weergegeven, maar in plaats van de achtergrond van de cel (of eventueel de rij of kolom) is die van de tabel te zien.
Opera 4.0 t/m 6.0
- De randen van lege cellen worden in afwijking van de specificatie standaard verborgen. De achtergrond van lege cellen wordt echter wel weergegeven.
- Bij de waarde hide wordt ter plekke van lege cellen niet de achtergrond van tabel weergegeven, maar die van de cel zelf (of wanneer voor de cel geen achtergrond gedefinieerd is die van de rij, of de rijgroep).
Opera 7.0 en hoger
- De randen van lege cellen worden in afwijking van de specificatie standaard verborgen. De achtergrond van lege cellen wordt echter wel weergegeven.
- Bij de waarde hide wordt ter plekke van lege cellen niet de achtergrond van tabel weergegeven, maar die van de cel zelf (of wanneer voor de cel geen achtergrond gedefinieerd is die van de rij, de rijgroep, de kolom, of de kolomgroep).Legenda | Voorbeelden | Tabellen | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 19 maart 2006