HTML beschrijving element SELECT


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het SELECT element worden de volgende attributen beschreven: DISABLED, MULTIPLE, NAME, SIZE en TABINDEX.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het SELECT element wordt toegelicht in het onderdeel Formulieren in de Handleiding HTML.


SELECT


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het SELECT element wordt in combinatie met het OPTION element gebruikt om een uitschuifkeuzelijst (menu met enkelvoudige keuze) of een meervoudige keuzelijst te maken in een formulier.
De opbouw is:

<SELECT>

</SELECT>


Voor de verwerking van het formulier, zal meestal het NAME attribuut vereist zijn. Voor de meervoudige keuzelijst moet daarnaast het SIZE attribuut aan het SELECT element zijn toegevoegd.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: OPTGROUP en OPTION
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van BUTTON, MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: -
DISABLED


HTML 4.0
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 5.0
Met het DISABLED attribuut kan aangegeven worden dat de gebruiker geen keuzemogelijkheden mag selecteren.
De opbouw is:

<SELECT DISABLED>

</SELECT>


Een SELECT element met het attribuut DISABLED krijgt geen focus als de gebruiker er op klikt, wordt overgeslagen in de tab-reeks en de waarde van het element wordt niet meegezonden met de rest van het formulier.
MULTIPLE


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het MULTIPLE attribuut wordt aangegeven dat uit keuzelijst meerdere keuzen tegelijk geselecteerd kunnen worden.
De opbouw is:

<SELECT MULTIPLE>

</SELECT>

NAME


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het NAME attribuut wordt gebruikt om de keuzelijst een naam te geven. Het script of programma op de server dat het formulier afhandelt, wordt daarmee in staat gesteld de keuzelijst te onderscheiden van andere controls in het formulier.
De opbouw is:

<SELECT NAME="naam">

</SELECT>

SIZE


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het SIZE attribuut wordt aangegeven hoeveel keuzemogelijkheden van een meervoudige keuzelijst zichtbaar moeten zijn. Omdat een schuifbalk aanwezig is, kan het aantal te selecteren keuzemogelijkheden groter zijn dan het aantal zichtbare.
De opbouw is:

<SELECT MULTIPLE SIZE="waarde">

</SELECT>

TABINDEX


HTML 4.0
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 7.0
Met het TABINDEX attribuut kan de volgorde bepaald worden, waarmee verschillende onderdelen van een document (hyperlinks, gebieden van een client-side image map en controls van een formulier) de focus kunnen krijgen (geactiveerd kunnen worden) als de gebruiker de tab-toets op het toetsenbord indrukt.
De opbouw is:

<SELECT TABINDEX="waarde">

</SELECT>


De waarde mag een positief of negatief geheel getal (integer) zijn.
De normale tab-volgorde is de volgorde waarin de elementen in het document voorkomen. Elementen waarvoor het TABINDEX attribuut gebruikt is, komen voor elementen zonder het TABINDEX attribuut. Elementen met een positieve waarde voor de TABINDEX worden doorlopen van de laagste waarde naar de hoogste waarde. Een element met een negatieve waarde voor de TABINDEX doet niet mee in de tab-volgorde. Hetzelfde geldt voor elementen met het DISABLED attribuut.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003