HTML beschrijving element OPTGROUP


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het OPTGROUP element worden de volgende attributen beschreven: DISABLED en LABEL.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het OPTGROUP element wordt toegelicht in het onderdeel Formulieren in de Handleiding HTML.


OPTGROUP


HTML 4.0
IE 6.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 7.0
Het OPTGROUP element kan in een formulier gebruikt worden om keuzemogelijkheden in een keuzelijst op een logische wijze te groeperen. Vooral bij lange lijsten biedt dat de gebruiker meer gemak. Met het LABEL attribuut, dat aan elke OPTGROUP element moet worden toegevoegd, krijgt elke groep een naam. Een mogelijke weergave is die, waarbij alleen de groepsnamen zichtbaar zijn en klikken op een groepsnaam de bijbehoren keuzemogelijkheden zichtbaar maakt. Een browser die het OPTGROUP element niet ondersteunt, geeft alle mogelijkheden zoals gebruikelijk in één lange lijst weer. Een OPTGROUP element mag alleen direct onder een SELECT element gebruikt worden (een OPTGROUP element binnen een OPTGROUP element mag dus niet).
De opbouw is:

<SELECT ..>
<OPTGROUP ..>
<OPTION> </OPTION>

</OPTGROUP>
<OPTGROUP ..>
<OPTION> </OPTION>

</OPTGROUP>
</SELECT>


Opera 6 herkent het OPTGROUP element (het DISABLED attribuut wordt bijvoorbeeld ondersteund), maar gebruikt het niet om de keuzelijst te groeperen.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: OPTION
Mag zijn opgenomen in: SELECT
Vereiste attributen: -
DISABLED


HTML 4.0
IE -
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 6.0
Met het DISABLED attribuut kan aangegeven worden dat de gebruiker een groep van keuzemogelijkheden niet mag selecteren.
De opbouw is:

<OPTGROUP DISABLED ..>

</OPTGROUP>


Een OPTGROUP element met het attribuut DISABLED krijgt geen focus als de gebruiker er op klikt, wordt overgeslagen in de tab-reeks en de waarde van het element wordt niet meegezonden met de rest van het formulier.
LABEL


HTML 4.0
IE 6.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 7.0
Het LABEL attribuut wordt gebruikt om een groep keuzemogelijkheden binnen een keuzelijst een label te geven. Het moet aan elk OPTGROUP element worden toegevoegd.
De opbouw is:

<OPTGROUP LABEL="label">

</OPTGROUP>Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004