HTML beschrijving element DIR


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het DIR element worden de volgende attributen beschreven: COMPACT en TYPE.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.


DIR


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het DIR element definieert het begin en einde van een directorylijst met korte items tot 20 karakters lang. De bedoelde weergave is die in meerdere kolommen van 24 karakters breed.
De opbouw is:

<DIR>
..
</DIR>


Elk item van een lijst wordt gedefinieerd met behulp van het LI element.
Een DIR element mag geen elementen op blokniveau bevatten en directorylijsten kunnen dus geen andere lijsten bevatten.
Het DIR element wordt door alle gangbare browsers op dezelfde wijze weergegeven als het UL element, dus met slechts een enkele kolom. Bij Opera lager dan versie 3.5 wordt voor de items van een directorylijst echter geen markering geplaatst, bij Opera 3.5 en 3.6 wordt de markering alleen geplaatst als het TYPE attribuut van het LI element is gebruikt. In Opera 4 en hoger wordt altijd een markering geplaatst.

In HTML 4.0 heeft het DIR element het label afgekeurd gekregen. Als alternatief wordt aanbevolen het UL element te gebruiken.

DTD HTML 4.0: transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: één of meer LI elementen
Mag zijn opgenomen in: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH;
Vereiste attributen: -
COMPACT


HTML 2.0
IE -
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Het COMPACT attribuut kan gebruikt worden om vast te leggen dat de browser de lijst op een compacte wijze moet weergeven.
De opbouw is:

<DIR COMPACT>
..
</DIR>


In HTML 4.0 heeft het COMPACT attribuut het label afgekeurd gekregen.
TYPE


HTML -
IE 6.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP -
Het TYPE attribuut bepaalt welk type markering voor de items van de lijst geplaatst wordt.
De opbouw is:

<DIR TYPE="waarde">
..
</DIR>


Mogelijke waarden zijn:
  • disc: de markering is een dicht rondje
  • circle: de markering is een open rondje
  • square: de markering is een vierkant.
Het TYPE attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 23 juni 2007