HTML beschrijving element BLOCKQUOTE


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het BLOCKQUOTE element wordt het volgende attribuut beschreven: CITE.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het BLOCKQUOTE element wordt toegelicht in het onderdeel Structureren van tekst in de Handleiding HTML.


BLOCKQUOTE


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het BLOCKQUOTE element wordt gebruikt om aan te geven dat het gaat om een blok tekst, dat uit een andere bron geciteerd wordt. Voor korte stukjes inline tekst is het Q element bedoeld.
De opbouw is:

<BLOCKQUOTE> </BLOCKQUOTE>

De door het BLOCKQUOTE element ingesloten tekst wordt in het algemeen voorafgegaan en gevolgd door een witruimte, vaak ter grootte van ongeveer één blanco regel. Indien het element gevolgd wordt door een tweede BLOCKQUOTE element, of door een ander element op blokniveau (bijvoorbeeld P, PRE, Hx, UL, TABLE en FORM), dan schuiven de witruimtes in elkaar en resteert tussen de blokken tekst slechts één blanco regel.
De ingesloten tekst wordt vaak zowel links als rechts ingesprongen weergegeven. Er worden, in tegenstelling tot bij het Q element, geen aanhalingstekens geplaatst.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: in HTML 4.0 strict: elementen op blokniveau en SCRIPT;
in HTML 4.0 transitional: elementen op blokniveau en inline elementen;
Mag zijn opgenomen in: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH
Vereiste attributen: -
CITE


HTML 4.0
IE -
NN 6.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP -
Het CITE attribuut kan gebruikt worden om een verwijzing op te nemen naar het document waaruit geciteerd wordt.
De opbouw is:

<BLOCKQUOTE CITE="URI"> </BLOCKQUOTE>

De URI (Uniform Resource Identifier) heeft de volgende opbouw:

http://host/path

Host specificeert het adres van de server, waarop zich het gevraagde document bevindt. Het kan een IP-adres zijn, maar meestal is het de naam van de machine. Een machinenaam (ook wel domeinnaam) bestaat uit meerdere delen gescheiden door een punt, begint vaak met "www" en eindigt met een landcode (bijvoorbeeld "nl", "be", "uk") of de vooral in de Verenigde Staten gebruikte code voor de sector (bijvoorbeeld "com" voor commerciële instellingen en "org" voor non-profit organisaties).
Path geeft aan hoe het gevraagde document op de server gevonden kan worden: in welke directory en onder welke bestandsnaam.

Het is niet altijd nodig een complete URI op te nemen. Als het gevraagde document zich op de lokale server bevindt, dan volstaat de volgende URI:

path

In Netscape Navigator 6.1 en hoger, Mozilla en Firefox kun je de verwijzing bekijken en activeren als je met de rechter muisknop op de geciteerde tekst klikt en kiest voor eigenschappen (properties).Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 23 juni 2007