HTML beschrijving element ADDRESS


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het ADDRESS element wordt toegelicht in het onderdeel Structureren van tekst in de Handleiding HTML.


ADDRESS


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het ADDRESS element wordt gebruikt om aan het begin of het eind van een document een auteursnaam, een (e-mail of website) adres, of een onderschrift weer te geven.
De opbouw is:

<ADDRESS> </ADDRESS>

De door het ADDRESS element ingesloten tekst wordt in het algemeen voorafgegaan en gevolgd door de overgang naar een nieuwe regel. Een blanco regel, zoals bij het P element, wordt echter niet toegevoegd.
De ingesloten tekst wordt in het algemeen cursief weergegeven.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: in HTML 4.0 strict: inline elementen;
in HTML 4.0 transitional: inline elementen en P;
Mag zijn opgenomen in: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH
Vereiste attributen: -Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004