HTML Structureren van tekst


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie structureren van tekst structureren | Witruimte | Paragrafen | Inspringen | Centreren | Kolommen | Adresgegevens | Overgang nieuwe regel | Vaste opmaak | Koppen | Horizontale lijnen

Gerelateerde elementen: ADDRESS | BLOCKQUOTE | BR | CENTER | DEL | HR | Hx | INS | MULTICOL | P | PRE


Witruimte

Een blok tekst wordt door de browser standaard aan de linkerzijde van bijvoorbeeld een venster of een frame uitgelijnd. Als de tekst langer is dan op één regel past, wordt aan de rechterzijde automatisch een overgang naar een nieuwe regel toegevoegd. De witruimte die je opneemt in de bron van het HTML-document wordt niet zomaar door de browser weergegeven. Als voorbeeld een document met de volgende opbouw:

Overgangen naar een nieuwe
regel
in de bron van het document worden genegeerd en meerdere      spaties      achter elkaar worden samengevoegd tot één spatie.

Dit wordt door de browser als volgt weergegeven:

Overgangen naar een nieuwe regel in de bron van het document worden genegeerd en meerdere spaties achter elkaar worden samengevoegd tot één spatie.

Wanneer je de overgang naar een nieuwe regel wilt forceren, dan moet je gebruik maken van het BR element (zie Overgang nieuwe regel). Als je de tekst wilt weergegeven zoals in de bron van het document, dan kun je het PRE element gebruiken (zie Vaste opmaak). Meerdere spaties achter elkaar kun je maken met het speciale teken " " (non-breaking space), zoals in het volgende voorbeeld.

Meerdere     spaties maak je ...

Meerdere     spaties maak je met het non-breaking space teken.


Vervolg: ParagrafenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 maart 2006