HTML Structureren van tekst


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie structureren van tekst structureren | Witruimte | Paragrafen | Inspringen | Centreren | Kolommen | Adresgegevens | Overgang nieuwe regel | Vaste opmaak | Koppen | Horizontale lijnen

Gerelateerde elementen: ADDRESS | BLOCKQUOTE | BR | CENTER | DEL | HR | Hx | INS | MULTICOL | P | PRE


Overgang nieuwe regel

De browser negeert overgangen naar een nieuwe regel, die je hebt opgenomen in de bron van het document. Wanneer je in een blok tekst ingesloten door bijvoorbeeld de elementen P, BLOCKQUOTE en ADDRESS toch een overgang naar een nieuwe regel wilt forceren, dan moet je gebruik maken van het BR element.

<P>Deze tekst is ingesloten door het P element. Met het BR element<BR>ga je naar een nieuwe regel. Met twee BR elementen<BR><BR>krijg je een blanco regel tussen de tekst.</P>

De browser geeft dit zo weer:

Deze tekst is ingesloten door het P element. Met het BR element
ga je naar een nieuwe regel. Met twee BR elementen

krijg je een blanco regel tussen de tekst.

Aan het BR element kun je het CLEAR attribuut toevoegen. Je geeft daarmee aan dat de tekst na het BR element pas geplaatst moet worden op de eerstvolgende regel met een vrije kantlijn aan de linkerzijde, de rechterzijde of aan beide zijden. Het gebruik van het CLEAR attribuut is vooral handig bij elementen, welke met het ALIGN attribuut zwevend zijn gemaakt, bijvoorbeeld afbeeldingen, tabellen of inline frames.

De browser voegt aan het eind van een regel automatisch een overgang naar een nieuwe regel in. Soms wordt daardoor een stuk tekst over twee regels verdeeld, terwijl je die liever op één regel bij elkaar wilt houden. In het onderdeel Tekst bij elkaar houden vind je beschreven hoe je kunt voorkomen, dat ongewenste overgangen naar een nieuwe regel ontstaan.


Vervolg: Vaste opmaakInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 maart 2006