HTML Structureren van tekst


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie structureren van tekst structureren | Witruimte | Paragrafen | Inspringen | Centreren | Kolommen | Adresgegevens | Overgang nieuwe regel | Vaste opmaak | Koppen | Horizontale lijnen

Gerelateerde elementen: ADDRESS | BLOCKQUOTE | BR | CENTER | DEL | HR | Hx | INS | MULTICOL | P | PRE


Koppen

Het Hx element wordt gebruikt om een kop (header) te definiëren, welke bijvoorbeeld aan het begin van een document, of tussen de paragrafen geplaatst kan worden. Er zijn zes verschillende niveaus voor de koppen. Het niveau wordt gekozen door voor de "x" in Hx een getal in te vullen tussen 1 en 6.

<Hx>Dit is Header Hx</Hx>

Door voor x achtereenvolgens 1, 2, 3, 4, 5 en 6 in te vullen zie je:

Dit is header H1

Dit is header H2

Dit is header H3

Dit is header H4

Dit is header H5
Dit is header H6


Het ALIGN attribuut kan gebruikt worden om de horizontale uitlijning van de kop te specificeren.

<H3 ALIGN="center">Deze kop is gecentreerd</H3>

Deze kop is gecentreerd


Voor het Hx element kunnen met behulp van stylesheets stijlen gedefinieerd worden. In het volgende voorbeeld wordt een inline stijl gebruikt, door aan het Hx element het STYLE attribuut toe te voegen. Met verschillende stijleigenschappen wordt de opmaak van de kop bepaald: het lettertype met de font-family eigenschap, de kleur van de tekst met de color eigenschap, de achtergrondkleur met de background-color eigenschap en de horizontale uitlijning met de text-align eigenschap.

<H2 STYLE="font-size: 40px; font-family: sans-serif; color: #FFFFFF; background: #336699; text-align: center;">Handleiding HTML</H2>

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld gebruik stijlen


Vervolg: Horizontale lijnenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 maart 2006