HTML Structureren van tekst


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie structureren van tekst structureren | Witruimte | Paragrafen | Inspringen | Centreren | Kolommen | Adresgegevens | Overgang nieuwe regel | Vaste opmaak | Koppen | Horizontale lijnen

Gerelateerde elementen: ADDRESS | BLOCKQUOTE | BR | CENTER | DEL | HR | Hx | INS | MULTICOL | P | PRE


Kolommen

Tabellen worden veel gebruikt bij het structureren van de inhoud van HTML-documenten. Je kunt tabellen bijvoorbeeld gebruiken als je tekst in kolommen wilt plaatsen. In het volgende voorbeeld is een eenvoudige tabel gebruikt met drie kolommen, waarvan de middelste bedoeld is om de breedte tussen de tekstkolommen vast te leggen.

<TABLE CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" BORDER="0">
<TR>
<TD WIDTH="270" VALIGN="top">In dit ... ondersteunen.</BR></TD>
<TD WIDTH="15"></TD>
<TD WIDTH="270" VALIGN="top">De tekst ... houden.</BR></TD>
</TR>
</TABLE>

In dit voorbeeld wordt de tekst met behulp van een tabel in twee kolommen geplaatst. Voordeel van deze methode is dat de meeste browsers tegenwoordig tabellen ondersteunen.
De tekst wordt niet automatisch over de kolommen verdeeld. Als je kolommen van ongeveer gelijke lengte wilt, moet je de verdeling, elke keer als je de inhoud aanpast, zelf in de gaten houden.


Alleen door Netscape Navigator 3.0 en 4.x wordt het MULTICOL element ondersteund, waarmee je de inhoud van een document over meerdere kolommen kunt verdelen. In vergelijking met het werken met tabellen vraagt de methode met het MULTICOL element minder HTML-code. Een voordeel is verder dat de tekst automatisch over de kolommen wordt verdeeld. Groot nadeel is evenwel dat het MULTICOL element slechts door een enkele browser wordt ondersteund en geen deel uitmaakt van HTML 4.0. Je kunt er dus beter maar geen gebruik van maken.


Vervolg: AdresgegevensInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 12 december 2012