HTML Structureren van tekst


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie structureren van tekst structureren | Witruimte | Paragrafen | Inspringen | Centreren | Kolommen | Adresgegevens | Overgang nieuwe regel | Vaste opmaak | Koppen | Horizontale lijnen

Gerelateerde elementen: ADDRESS | BLOCKQUOTE | BR | CENTER | DEL | HR | Hx | INS | MULTICOL | P | PRE


Inspringen

In HTML zijn er geen elementen, welke er specifiek voor bedoeld zijn om tekst te laten inspringen. Toch zijn er wel mogelijkheden om het gewenste effect te bereiken.

Wanneer je alleen de eerste regel van een paragraaf een stukje wilt laten inspringen, dan kun je gebruik maken van het speciale teken " " (non-breaking space). Je plaatst dit speciale teken eenvoudig een aantal keren aan het begin van de paragraaf.

<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Doordat ... stukje in.</P>

     Doordat gebruik gemaakt is van "&nbsp;" begint de eerste regel van deze paragraaf niet langs de linker kantlijn, maar springt hij een stukje in.


Het inspringen van de eerste regel van een paragraaf kun je ook bereiken met behulp van stylesheets. Je gebruikt daarvoor de text-indent eigenschap. Wanneer het inspringen slechts op één paragraaf betrekking heeft, kun je met het STYLE attribuut een inline stijl definiëren:

<P STYLE="text-indent: 15px">De tekst op ... van een stijl.</P>

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld gebruik stijlen

Wanneer je de eerste regel van elke paragraaf wilt laten inspringen, kun je de stijl beter in een stijlblok of extern stijlblad opnemen:

P { text-indent: 15px }


Het BLOCKQUOTE element is er voor bedoeld om aan te geven, dat het bij de ingesloten tekst gaat om een citaat. Vrijwel alle browsers doen dit door de tekst zowel links als rechts te laten inspringen. Vanwege deze manier van weergeven wordt het BLOCKQUOTE element in de praktijk regelmatig gebruikt, als een blok tekst moet inspringen.

<BLOCKQUOTE>Dit blok ... rechts.</BLOCKQUOTE>

Dit blok tekst is ingesloten door het BLOCKQUOTE element en springt daardoor als geheel in, meestal zowel links als rechts.

Op dezelfde wijze als bij paragrafen kun je de opmaak van de tekst bepalen, door het koppelen van een stijl aan het BLOCKQUOTE element.

Als alternatief voor het oneigenlijke gebruik van het BLOCKQUOTE element, wordt vaak gebruik gemaakt van een tabel. Je kunt dan zelf bepalen aan welke kant en hoeveel er wordt ingesprongen. Wil je bijvoorbeeld alleen aan de linkerkant inspringen, dan maak je een tabel met één rij en twee kolommen. Het WIDTH attribuut van het TD element waarmee je de eerste cel definieert, bepaalt de mate van inspringen. De tekst plaats je in de tweede cel.

<TABLE CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" BORDER="0">
<TR>
<TD WIDTH="25"></TD>
<TD VALIGN="top">In dit ... eerste cel.<BR></TD>
</TR>
</TABLE>

In dit voorbeeld wordt een tabel gebruikt om een blok tekst te laten inspringen. De mate van inspringen wordt bepaald door de breedte van de eerste cel.

Een oplossing die door alle gangbare browsers ondersteund wordt, is die waarbij gebruikt gemaakt wordt van stylesheets. Je doet dat met de eigenschappen voor de margin. In het volgende voorbeeld is de margin-left eigenschap gebruikt om een P element links te laten inspringen.

<P STYLE="margin-left: 15px">Voor dit P element ... inspringt.</P>

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld gebruik stijlen


Vervolg: CentrerenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 maart 2006