CSS beschrijving eigenschap text-indent


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Tekst | CSS eigenschappen | Begin


text-indent


CSS 1
IE 3.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
De text-indent eigenschap bepaalt hoeveel de tekst op de eerste regel van een element op blokniveau moet inspringen.

Waarden: <lengte> | <percentage> | inherit
Beginwaarde: 0
Heeft betrekking op: elementen op blokniveau, inline blokelementen en tabelcellen
Wordt geërfd: ja
Mediagroep(en): visual

Aan welke kant de tekst inspringt hangt af van de richting waarin de karakters worden weergegeven. Bij talen als Nederlands en Engels waarbij de tekst van links naar rechts gaat, wordt aan de linkerzijde ingesprongen.

De waarde van de text-indent eigenschap mag negatief zijn. De tekst wordt dan niet naar binnen, maar buiten verplaatst. Bij een te grote negatieve waarde bestaat het risico dat het eerste deel van de tekst buiten het venster of frame valt en daardoor onleesbaar wordt.

Volgens CSS 2 is de eigenschap alleen toepasbaar op elementen op blokniveau. In CSS 2.1 is de toepasbaarheid uitgebreid met inline blokelementen en tabelcellen.

Voorbeeld:

text-indent: 2em
<lengte>
CSS: 1 IE: 3.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De lengte wordt uitgedrukt als combinatie van een getal en een eenheid.
Indien gebruik gemaakt wordt van een relatieve lengte-eenheid, moet aan descendant elementen de berekende waarde worden doorgegeven. De lengte waarmee de tekst inspringt blijft daardoor gelijk, ook al wijzigt de waarde van de font-size eigenschap.
<percentage>
CSS: 1 IE: 3.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

Een percentage wordt uitgedrukt als combinatie van een getal en het %-teken. Het percentage wordt berekend ten opzichte van de breedte van het bevattend blok (vaak is dat het meest dichtbijgelegen voorouder element op blokniveau, waarin het element is opgenomen).
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Algemeen
- Voor alle browsers geldt dat wanneer de eigenschap wordt gebruikt voor een FORM element waarbinnen de elementen FIELDSET en LEGEND zijn opgenomen, het met dat laatste element gemaakte bijschrift wordt gezien als eerste regel tekst die moet inspringen. De eerste echte regel tekst springt daarna niet meer in.
Microsoft Internet Explorer 3.0
- Relatieve lengte-eenheden worden niet ondersteund.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het TABLE element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- De eigenschap wordt ondersteund voor de elementen INPUT, SELECT en TEXTAREA. Niet de inhoud van de controls springt echter in, maar de controls zelf.
- Wanneer de text-align eigenschap is opgenomen voor het OL of het UL element, springt alleen het eerste met het LI element gemaakte onderdeel van de lijst in.
- Wanneer de text-align eigenschap is opgenomen voor het DL element, springt alleen de eerste met het DT element gemaakte term in. Overige termen en met het DD element gemaakte omschrijvingen springen niet in.
- Ingesloten elementen op blokniveau erven de stijl niet.
Microsoft Internet Explorer 4.0
- Bij gebruikmaking van een relatieve lengte-eenheid wordt ten onrechte niet de berekende waarde doorgegeven aan een descendant element, maar wordt de waarde opnieuw berekend. Als het descendant element een andere waarde voor de font-size eigenschap heeft, verandert daardoor de lengte waarmee de tekst inspringt.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen TABLE, TR, TD en TH.
- Wanneer de eigenschap wordt gebruikt voor een FORM element waarbinnen het FIELDSET element is opgenomen, springt het hele kader inclusief de ingesloten tekst en controls de aangegeven afstand in.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen BUTTON, INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
- Wanneer de text-align eigenschap is opgenomen voor het OL of het UL element, springt alleen het eerste met het LI element gemaakte onderdeel van de lijst in.
- Wanneer de text-align eigenschap is opgenomen voor het DL element, springt alleen de eerste met het DT element gemaakte term in. Overige termen en met het DD element gemaakte omschrijvingen springen niet in.
- Ingesloten elementen op blokniveau erven de stijl niet.
Microsoft Internet Explorer 5.0 en hoger
- Bij gebruikmaking van een relatieve lengte-eenheid wordt ten onrechte niet de berekende waarde doorgegeven aan een descendant element, maar wordt de waarde opnieuw berekend. Als het descendant element een andere waarde voor de font-size eigenschap heeft, verandert daardoor de lengte waarmee de tekst inspringt.
- Hoewel alleen de eerste regel van de tekst mag inspringen, gebeurt dat ook met de eerste regel na een ingesloten elementen op blokniveau.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION en SELECT.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Netscape Navigator 4.x
- Bij gebruikmaking van een relatieve lengte-eenheid wordt bij de berekening van de lengte waarmee de tekst inspringt niet uitgegaan van de waarde van de font-size eigenschap, maar van de standaard lettergrootte van de browser.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen TD en TH. De eigenschap wordt wel ondersteund voor de elementen TABLE en TR, alleen in plaats van de tekst op de eerste regel van de tabelcellen springt de hele tabel in.
- De eigenschap wordt ondersteund voor de elementen INPUT, SELECT en TEXTAREA, alleen plaats van de inhoud van de controls springen de controls zelf in. Wanneer de eigenschap is opgenomen voor één of meer OPTION elementen, springt de hele keuzelijst in met de grootste gedefinieerde waarde.
- Wanneer de text-align eigenschap is opgenomen voor het OL of het UL element, springt alleen het eerste met het LI element gemaakte onderdeel van de lijst in.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het LI element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen DL, DT en DD.
- Van een element waarvoor de text-indent eigenschap is opgenomen, springt alleen de eerste regel tekst van alle inhoud van het element in. De tekst op de eerste regel van eventuele ingesloten elementen op blokniveau springt niet in, behalve wanneer een ingesloten element de eerste inhoud van het element vormt.
Netscape Navigator 6.0
- Wanneer de eigenschap gebruikt is voor de elementen OL, UL of LI, springt alleen de inhoud van een onderdeel van de lijst in en blijft de markering staan.
Netscape Navigator 6.1 t/m 7.0  |  Mozilla 1.0 t/m 1.2
- Wanneer de eigenschap gebruikt is voor de elementen OL, UL of LI, springt alleen de inhoud van een onderdeel van de lijst in en blijft de markering staan.
Netscape Navigator 7.1 en hoger  |  Mozilla 1.3 en hoger  |  Firefox
- Wanneer de eigenschap gebruikt is voor de elementen OL, UL of LI, springt alleen de inhoud van een onderdeel van de lijst in en blijft de markering staan.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Opera 3.5/3.6
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
- Wanneer de eigenschap gebruikt is voor de elementen OL, UL of LI, springt alleen de inhoud van een onderdeel van de lijst in en blijft de markering staan.
- Wanneer de text-align eigenschap is opgenomen voor het DL element, springt alleen de eerste met het DT element gemaakte term in. Overige termen en met het DD element gemaakte omschrijvingen springen niet in.
- Van een element waarvoor de text-indent eigenschap is opgenomen, springt alleen de eerste regel tekst van alle inhoud van het element in. De tekst op de eerste regel van eventuele ingesloten elementen op blokniveau springt niet in, behalve wanneer een ingesloten element de eerste inhoud van het element vormt.
Opera 4.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
- Wanneer de eigenschap gebruikt is voor de elementen OL, UL of LI, springt alleen de inhoud van een onderdeel van de lijst in en blijft de markering staan.
- Van een element waarvoor de text-indent eigenschap is opgenomen, springt alleen de eerste regel tekst van alle inhoud van het element in. De tekst op de eerste regel van eventuele ingesloten elementen op blokniveau springt niet in, behalve wanneer een ingesloten element de eerste inhoud van het element vormt.
Opera 5.0/5.1
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA, maar wel voor BUTTON.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen OL, UL en LI.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het DL element.
- Van een element waarvoor de text-indent eigenschap is opgenomen, springt alleen de eerste regel tekst van alle inhoud van het element in. De tekst op de eerste regel van eventuele ingesloten elementen op blokniveau springt niet in, behalve wanneer een ingesloten element de eerste inhoud van het element vormt.
Opera 6.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het TABLE element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA, maar wel voor BUTTON.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen OL, UL en LI.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het DL element.
- Van een element waarvoor de text-indent eigenschap is opgenomen, springt alleen de eerste regel tekst van alle inhoud van het element in. De tekst op de eerste regel van eventuele ingesloten elementen op blokniveau springt niet in, behalve wanneer een ingesloten element de eerste inhoud van het element vormt.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Opera 7.0 en hoger
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA, maar wel voor BUTTON.Legenda | Voorbeelden | Tekst | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005