CSS beschrijving eigenschap text-decoration


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Tekst | CSS eigenschappen | Begin


text-decoration


CSS 1
IE 3.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
De text-decoration eigenschap bepaalt of de inhoud van het element op een speciale manier moet worden weergegeven. Tot de mogelijkheden behoren onderstreept, doorgestreept, een lijn erboven en knipperend.

Waarden: none | [underline || overline || line-through || blink] | inherit
Beginwaarde: none
Heeft betrekking op: alle elementen
Wordt geërfd: nee
Mediagroep(en): visual

De verschillende waarden kunnen tegelijkertijd gebruikt worden, waarbij ze gescheiden worden door een spatie.
Hoewel de eigenschap niet wordt geërfd, wordt de stijl wel doorgezet in descendant elementen. Dat geldt ook als voor een descendant element de text-decoration eigenschap met de waarde none is opgenomen.
In CSS 2.1 is vastgelegd dat, in afwijking van de algemene regel, de stijl niet wordt doorgezet voor zwevende en absoluut gepositioneerde elementen en voor de inhoud van een ingesloten tabel of de inhoud van ingesloten inline blokelementen.
Wanneer een element geen tekst bevat, moet de browser de voor dat element gedefinieerde tekstdecoratie negeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor een element dat alleen een afbeelding of witruimte bevat. Wanneer een element zowel tekst als een afbeelding bevat, dan moet de tekstdecoratie ook ter plekke van de afbeelding doorgezet worden.
De kleur van de tekstdecoratie wordt bepaald door de waarde van de color eigenschap en wordt doorgezet in eventuele descendant elementen, ook al hebben die een andere waarde voor de color eigenschap.

Voorbeelden:

text-decoration: none

text-decoration: overline underline

none
CSS: 1 IE: 3.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De tekst wordt niet op een speciale manier weergegeven.
underline
CSS: 1 IE: 3.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De tekst wordt onderstreept weergegeven.
overline
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

Boven de tekst wordt een streep geplaatst.
line-through
CSS: 1 IE: 3.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De tekst wordt doorgestreept weergegeven.
blink
CSS: 2 IE: - NN: (4.0) MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 6.0

De tekst wordt knipperend weergegeven.

De waarde wordt niet ondersteund door Netscape Navigator 6.x, wel weer door Netscape Navigator 7.0 en hoger.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Microsoft Internet Explorer 3.0
- Het gebruik van meerdere waarden tegelijkertijd wordt niet ondersteund en de decoratie wordt in dat geval geheel weggelaten.
- Als descendant elementen een andere waarde voor de color eigenschap hebben, dan bepaalt deze waarde de kleur van de decoratie en wordt de kleur van het ancestor element ten onrechte niet doorgezet.
- Als voor descendant elementen de waarde none is gebruikt, dan wordt een opgegeven decoratie voor het ancestor element ten onrechte niet doorgezet.
- De tekstdecoratie die is vastgelegd voor een element dat zowel tekst als een afbeelding bevat, wordt niet doorgezet ter plekke van de afbeelding.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
- De voor een element bepaalde tekstdecoratie wordt in afwijking van CSS 2.1 wel doorgezet in een ingesloten tabel.
Microsoft Internet Explorer 4.0/5.0
- Als descendant elementen een andere waarde voor de color eigenschap hebben, dan bepaalt deze waarde de kleur van de decoratie en wordt de kleur van het ancestor element ten onrechte niet doorgezet.
- Als voor descendant elementen de waarde none is gebruikt, dan wordt een opgegeven decoratie voor het ancestor element ten onrechte niet doorgezet.
- De tekstdecoratie die is vastgelegd voor een element dat zowel tekst als een afbeelding bevat, wordt niet doorgezet ter plekke van de afbeelding.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
Microsoft Internet Explorer 5.5
- De tekstdecoratie die is vastgelegd voor een element dat zowel tekst als een afbeelding bevat, wordt niet doorgezet ter plekke van de afbeelding.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
Microsoft Internet Explorer 6.0
- De tekstdecoratie die is vastgelegd voor een element dat zowel tekst als een afbeelding bevat, wordt niet doorgezet ter plekke van de afbeelding.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- De voor een element bepaalde tekstdecoratie wordt in afwijking van CSS 2.1 wel doorgezet in een ingesloten tabel.
Netscape Navigator 4.x
- Als descendant elementen een andere waarde voor de color eigenschap hebben, dan bepaalt deze waarde de kleur van de decoratie en wordt de kleur van het ancestor element ten onrechte niet doorgezet.
- Als voor descendant elementen de waarde none is gebruikt, dan wordt een opgegeven decoratie voor het ancestor element ten onrechte niet doorgezet.
- De tekstdecoratie die is vastgelegd voor een element dat zowel tekst als een afbeelding bevat, wordt niet doorgezet ter plekke van de afbeelding.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen TABLE en TR.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het LI element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen DT en DD.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen OPTION, SELECT en TEXTAREA.
Netscape Navigator 6.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het TABLE element. Dit heeft alleen betrekking op de weergave in de zogenaamde quirks modus.
- De voor een element bepaalde tekstdecoratie wordt in afwijking van CSS 2.1 wel doorgezet in een ingesloten tabel.
- De tekstdecoratie die is vastgelegd voor een element dat zowel tekst als een afbeelding bevat, wordt niet doorgezet ter plekke van de afbeelding.
Netscape Navigator 6.1 t/m 7.0  |  Mozilla 1.0 t/m 1.3
- De tekstdecoratie die is vastgelegd voor een element dat zowel tekst als een afbeelding bevat, wordt niet doorgezet ter plekke van de afbeelding.
- De voor een element bepaalde tekstdecoratie wordt in afwijking van CSS 2.1 wel doorgezet in een ingesloten tabel.
Opera 3.5/3.6
- De instelling van de browser met betrekking tot het wel of niet onderstrepen van hyperlinks gaat boven hetgeen is vastgelegd met de text-decoration eigenschap.
- De stijl van een OL of UL element wordt niet doorgezet in het LI element waarvoor text-decoration: none geldt.
- De stijl van een DL element wordt niet doorgezet in de elementen DT en DD waarvoor text-decoration: none geldt.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
- De tekstdecoratie die is vastgelegd voor een element dat zowel tekst als een afbeelding bevat, wordt niet doorgezet ter plekke van de afbeelding.
Opera 4.0
- De inhoud van een element waarvoor de waarde blink is gebruikt, wordt soms pas na het opnieuw openen van het document weergegeven.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen TABLE en TR.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen OL en UL.
- De stijl van een DL element wordt niet doorgezet in de elementen DT en DD waarvoor text-decoration: none geldt.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
- De tekstdecoratie die is vastgelegd voor een element dat zowel tekst als een afbeelding bevat, wordt niet doorgezet ter plekke van de afbeelding.
Opera 5.0/5.1
- De inhoud van een element waarvoor de waarde blink is gebruikt, wordt soms pas na het opnieuw openen van het document weergegeven.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen TABLE en TR.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen OL en UL.
- De stijl van een DL element wordt niet doorgezet in de elementen DT en DD waarvoor text-decoration: none geldt.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het BUTTON element.
- De tekstdecoratie die is vastgelegd voor een element dat zowel tekst als een afbeelding bevat, wordt niet doorgezet ter plekke van de afbeelding.
Opera 6.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen TABLE en TR.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen OL en UL.
- De stijl van een DL element wordt niet doorgezet in de elementen DT en DD waarvoor text-decoration: none geldt.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het BUTTON element.
- De tekstdecoratie die is vastgelegd voor een element dat zowel tekst als een afbeelding bevat, wordt niet doorgezet ter plekke van de afbeelding.
Opera 7.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen TABLE en TR.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
- De tekstdecoratie die is vastgelegd voor een element dat zowel tekst als een afbeelding bevat, wordt niet doorgezet ter plekke van de afbeelding.
Opera 7.1 en hoger
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
- De tekstdecoratie die is vastgelegd voor een element dat zowel tekst als een afbeelding bevat, wordt niet doorgezet ter plekke van de afbeelding.Legenda | Voorbeelden | Tekst | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 19 maart 2006