CSS beschrijving eigenschap word-spacing


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Tekst | CSS eigenschappen | Begin


word-spacing


CSS 1
IE 6.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
De word-spacing eigenschap bepaalt of tussen woorden extra ruimte moet worden opgenomen boven de standaard tussenruimte.

Waarden: normal | <lengte> | inherit
Beginwaarde: normal
Heeft betrekking op: alle elementen
Wordt geërfd: ja
Mediagroep(en): visual

Voorbeeld:

word-spacing: 0.4em
normal
CSS: 1 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De standaard tussenruimte van het lettertype en/of de browser wordt aangehouden.
<lengte>
CSS: 1 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De lengte wordt uitgedrukt als combinatie van een getal en een eenheid. Er kan ook een negatieve waarde gebruikt worden om de tussenruimte kleiner te maken dan de standaard tussenruimte. Wanneer de negatieve extra ruimte groter is dan de standaard tussenruimte, hangt het van de browser af of de tussenruimte "0" wordt, of dat de woorden elkaar gaan overlappen.
Indien gebruik gemaakt wordt van een relatieve lengte-eenheid, moet aan descendant elementen de berekende waarde worden doorgegeven. De extra tussenruimte tussen de woorden blijft daardoor gelijk, ook al wijzigt de waarde van de font-size eigenschap.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Microsoft Internet Explorer 6.0
- Bij gebruikmaking van een relatieve lengte-eenheid wordt ten onrechte niet de berekende waarde doorgegeven aan een descendant element, maar wordt de waarde opnieuw berekend. Als het descendant element een andere waarde voor de font-size eigenschap heeft, verandert daardoor de extra ruimte tussen de woorden.
Netscape Navigator 6.0 t/m 7.0x  |  Mozilla 1.0 t/m 1.2
- Indien de eigenschap gebruikt is voor knoppen gemaakt met het INPUT element, wordt bij het bepalen van de breedte van de knop geen rekening gehouden met de extra tussenruimte. Een deel van de tekst kan daardoor onzichtbaar worden.
- Indien de eigenschap gebruikt is voor knoppen gemaakt met het BUTTON element, wordt bij het bepalen van de breedte van de knop geen rekening gehouden met de extra tussenruimte. Een deel van de tekst kan daardoor onzichtbaar worden.
Netscape Navigator 7.1 en hoger  |  Mozilla 1.3 en hoger  |  Firefox
- Indien de eigenschap gebruikt is voor knoppen gemaakt met het INPUT element, wordt bij het bepalen van de breedte van de knop geen rekening gehouden met de extra tussenruimte. Een deel van de tekst kan daardoor onzichtbaar worden.
Opera 3.5/3.6
- Bij gebruikmaking van een relatieve lengte-eenheid wordt ten onrechte niet de berekende waarde doorgegeven aan een descendant element, maar wordt de waarde opnieuw berekend. Als het descendant element een andere waarde voor de font-size eigenschap heeft, verandert daardoor de extra ruimte tussen de woorden.
- Indien de eigenschap gebruikt is voor het TR element, wordt bij het bepalen van de breedte van de tabelcellen geen rekening gehouden met de extra ruimte tussen de woorden. Een deel van de tekst wordt daardoor buiten de tabel weergegeven.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
Opera 4.0 t/m 6.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
Opera 7.0/7.1
- Indien de eigenschap gebruikt is voor het INPUT element, is de inhoud van het tekstvak soms pas zichtbaar als het de focus krijgt (bijvoorbeeld door er met de muis in te klikken).
- Indien de eigenschap gebruikt is voor knoppen gemaakt met het INPUT element, wordt bij het bepalen van de breedte van de knop geen rekening gehouden met de extra tussenruimte. Een deel van de tekst kan daardoor onzichtbaar worden.
- De eigenschap wordt ondersteund voor het SELECT element, maar de stijl heeft bij een enkelvoudige keuzelijst alleen betrekking op het onderdeel van een lijst dat direct zichtbaar is. In uitgeklapte toestand wordt de stijl niet doorgevoerd voor de onderdelen van de lijst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
Opera 7.2
- Indien de eigenschap gebruikt is voor knoppen gemaakt met het INPUT element, wordt bij het bepalen van de breedte van de knop geen rekening gehouden met de extra tussenruimte. Een deel van de tekst kan daardoor onzichtbaar worden.
- De eigenschap wordt ondersteund voor het SELECT element, maar de stijl heeft bij een enkelvoudige keuzelijst alleen betrekking op het onderdeel van een lijst dat direct zichtbaar is. In uitgeklapte toestand wordt de stijl niet doorgevoerd voor de onderdelen van de lijst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
Opera 7.5
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.Legenda | Voorbeelden | Tekst | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004