CSS beschrijving eigenschap border-bottom


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Randen | CSS eigenschappen | Begin


border-bottom


CSS 1
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
De border-bottom eigenschap bepaalt in één keer de breedte, stijl en kleur van de onderrand van een element.

Waarden: [<'border-bottom-width'> || <'border-bottom-style'> || <'border-bottom-color'>] | inherit
Beginwaarde: zie de afzonderlijke eigenschappen
Heeft betrekking op: alle elementen
Wordt geërfd: nee
Mediagroep(en): visual

Het is niet nodig de drie waarden <'border-bottom-width'>, <'border-bottom-style'> en <'border-bottom-color'> gezamenlijk op te nemen. Wanneer een waarde ontbreekt, wordt de beginwaarde van de betreffende eigenschap aangehouden.

De voor een inline element vastgelegde onderrand heeft geen invloed op de regelhoogte. De rand kan daardoor de inhoud van het document onder het element overlappen.

Voorbeeld:

border-bottom: 1px solid #336699;
<'border-bottom-width'>
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde bepaalt de breedte van de onderrand van het element.
Zie voor een toelichting de beschrijving van de border-bottom-width eigenschap.
<'border-bottom-style'>
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde bepaalt de stijl van de onderrand van het element.
Zie voor een toelichting de beschrijving van de border-bottom-style eigenschap.
<'border-bottom-color'>
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde bepaalt de kleur van de onderrand van het element.
Zie voor een toelichting de beschrijving van de border-bottom-color eigenschap.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.5

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Microsoft Internet Explorer 4.0
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de beginwaarde none van de border-style eigenschap aangehouden en dus helemaal geen rand weergegeven.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor inline elementen (maar wel voor het IMG element).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft (dus als het gaat om een keuzerondje of een aankruisvakje).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Microsoft Internet Explorer 5.0
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de beginwaarde none van de border-style eigenschap aangehouden en dus helemaal geen rand weergegeven.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor inline elementen (maar wel voor het IMG element).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Microsoft Internet Explorer 5.5
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de beginwaarde none van de border-style eigenschap aangehouden en dus helemaal geen rand weergegeven.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Microsoft Internet Explorer 6.0 en hoger
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Netscape Navigator 6.0 t/m 6.2
- Wanneer er geen kleur is vastgelegd voor de randen van de elementen INPUT, TEXTAREA, SELECT of BUTTON, dan wordt een licht grijze kleur aangehouden.
Netscape Navigator 7.0  |  Mozilla 1.0/1.1
- De waarden border-bottom-width en border-bottom-style worden niet ondersteund voor het SELECT element. De waarde border-bottom-color wordt wel ondersteund, maar in plaats van de opgegeven kleur wordt een lichtere versie ervan aangehouden.
- De waarden border-bottom-width en border-bottom-style worden niet ondersteund voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft (dus als het gaat om een keuzerondje of een aankruisvakje). De waarde border-bottom-color wordt wel ondersteund, maar in plaats van de opgegeven kleur wordt een lichtere versie ervan aangehouden.
- Wanneer er geen kleur is vastgelegd voor de randen van de elementen INPUT, TEXTAREA en BUTTON, dan wordt een licht grijze kleur aangehouden.
Netscape Navigator 7.01/7.02  |  Mozilla 1.2
- De waarden border-bottom-width en border-bottom-style worden niet ondersteund voor het SELECT element. De waarde border-bottom-color wordt wel ondersteund, maar in plaats van de opgegeven kleur wordt een lichtere versie ervan aangehouden.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft (dus als het gaat om een keuzerondje of een aankruisvakje).
- Wanneer er geen kleur is vastgelegd voor de randen van de elementen INPUT, TEXTAREA en BUTTON, dan wordt een licht grijze kleur aangehouden.
Netscape Navigator 7.1 en hoger  |  Mozilla 1.3 en hoger  |  Firefox
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het SELECT element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft (dus als het gaat om een keuzerondje of een aankruisvakje).
- Wanneer er geen kleur is vastgelegd voor de randen van de elementen INPUT, TEXTAREA en BUTTON, dan wordt een licht grijze kleur aangehouden.
Opera 3.5/3.6
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor een inline element, dan worden de rand niet buiten de voor de inhoud benodigde ruimte geplaatst, maar erbinnen (de box houdt dezelfde hoogte). De rand kan daardoor de inhoud overlappen.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen TABLE, TD, TH en CAPTION.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT, OPTION, INPUT en TEXTAREA.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het IMG element.
Opera 4.0
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor de elementen SELECT, INPUT en TEXTAREA element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand, maar wordt hij er net buiten geplaatst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
Opera 5.0
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor de elementen SELECT, INPUT en TEXTAREA element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand, maar wordt hij er net buiten geplaatst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- Wanneer voor de rand om een BUTTON element geen kleur is gedefinieerd, dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden maar grijs.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Opera 5.1 t/m 6.0
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor de elementen SELECT, INPUT en TEXTAREA element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand, maar wordt hij er net buiten geplaatst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- Wanneer voor de rand om een BUTTON element geen kleur is gedefinieerd, dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden maar grijs.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Opera 7.0/7.1
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de beginwaarde none van de border-style eigenschap aangehouden en dus helemaal geen rand weergegeven.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor de elementen SELECT, INPUT en TEXTAREA element, dan wordt voor de randen waarvoor geen stijl is gedefinieerd de waarde none van de border-style eigenschap aangehouden en dus helemaal geen rand weergegeven.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- Wanneer voor de rand om een BUTTON element geen kleur is gedefinieerd, dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden maar grijs.
- De browser heeft grote problemen met de weergave van randen voor het IFRAME element.
Opera 7.2
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de beginwaarde none van de border-style eigenschap aangehouden en dus helemaal geen rand weergegeven.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor de elementen SELECT, INPUT en TEXTAREA element, dan wordt voor de randen waarvoor geen stijl is gedefinieerd de waarde none van de border-style eigenschap aangehouden en dus helemaal geen rand weergegeven.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- Wanneer voor de rand om een BUTTON element geen kleur is gedefinieerd, dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden maar grijs.
- Wanneer voor de rand om een IFRAME element geen kleur is gedefinieerd, dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden maar grijs.
Opera 7.5
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor de elementen SELECT, INPUT en TEXTAREA element, dan wordt voor de randen waarvoor geen stijl is gedefinieerd de waarde none van de border-style eigenschap aangehouden en dus helemaal geen rand weergegeven.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- Wanneer voor de rand om een BUTTON element geen kleur is gedefinieerd, dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden maar grijs.
- Wanneer voor de rand om een IFRAME element geen kleur is gedefinieerd, dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden maar grijs.Legenda | Voorbeelden | Randen | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005