CSS beschrijving eigenschap padding-bottom


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Padding | CSS eigenschappen | Begin


padding-bottom


CSS 1
IE 4.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
De padding-bottom eigenschap bepaalt de afstand die vrijgehouden wordt tussen de inhoud en de onderrand van een element.

Waarden: <lengte> | <percentage> | inherit
Beginwaarde: 0
Heeft betrekking op: alle elementen behalve elementen waarvoor de display eigenschap één van de waarden table-row-group, table-column, table-column-group, table-header-group, table-footer-group, table-row en table-caption heeft.
Wordt geërfd: nee
Mediagroep(en): visual

De voor het element vastgelegde achtergrond heeft ook betrekking op de padding.

Een voor een inline element vastgelegde padding heeft geen invloed op de regelhoogte. De padding kan daardoor de inhoud van het document onder het element overlappen.

Voorbeeld:

padding-bottom: 1.5em;
<lengte>
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De lengte wordt uitgedrukt als combinatie van een getal en een eenheid. Een negatieve waarde is niet toegestaan.
<percentage>
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

Een percentage wordt uitgedrukt als combinatie van een getal en het %-teken. Het percentage wordt berekend ten opzichte van de breedte van het bevattend blok (vaak is dat het meest dichtbijgelegen voorouder element op blokniveau, waarin het element is opgenomen). Een negatieve waarde is niet toegestaan.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: ?

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Microsoft Internet Explorer 4.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor inline elementen (waaronder het IMG element).
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor het TABLE element, dan wordt de padding niet aangehouden voor de tabel zelf maar voor de cellen van de tabel.
- Wanneer de eigenschap (anders dan bedoeld) is opgenomen voor de elementen TR, THEAD, TBODY, TFOOT, COL en COLGROUP, dan wordt de padding aangehouden voor de cellen van de tabel.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft (dus als het gaat om een keuzerondje of een aankruisvakje).
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "text" of "password" heeft (dus als het gaat om een tekst- of een wachtwoordveld), dan wordt de hoogte van het veld niet aangepast aan de extra ruimte die de padding vraagt. Een eventuele standaard tekst die is opgegeven met het VALUE attribuut, kan daardoor geheel of gedeeltelijk onzichtbaar worden.
Microsoft Internet Explorer 5.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor inline elementen (waaronder het IMG element).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het TABLE element.
- Wanneer de eigenschap (anders dan bedoeld) is opgenomen voor de elementen COL en COLGROUP, dan wordt de padding aangehouden voor de cellen van de tabel.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft (dus als het gaat om een keuzerondje of een aankruisvakje).
Microsoft Internet Explorer 5.5
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het IMG element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het TABLE element.
- Wanneer de eigenschap (anders dan bedoeld) is opgenomen voor de elementen COL en COLGROUP, dan wordt de padding aangehouden voor de cellen van de tabel.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft (dus als het gaat om een keuzerondje of een aankruisvakje).
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "text" of "password" heeft (dus als het gaat om een tekst- of een wachtwoordveld), dan wordt de hoogte van het veld niet aangepast aan de extra ruimte die de padding vraagt. Een eventuele standaard tekst die is opgegeven met het VALUE attribuut, kan daardoor geheel of gedeeltelijk onzichtbaar worden.
Microsoft Internet Explorer 6.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het TABLE element.
- Wanneer de eigenschap (anders dan bedoeld) is opgenomen voor de elementen COL en COLGROUP, dan wordt de padding aangehouden voor de cellen van de tabel.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft (dus als het gaat om een keuzerondje of een aankruisvakje).
Netscape Navigator 4.x
- De padding heeft niet de achtergrond van het element, behalve als er ook een rand is gedefinieerd met de eigenschappen voor randen.
- Wanneer er zowel een padding als een rand zijn gedefinieerd voor een element, dan wordt tussen beiden een ruimte van 3 pixels vrijgehouden die niet de achtergrond van het element heeft.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor inline elementen, dan worden deze behandeld als elementen op blokniveau.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor het TABLE element, dan wordt de padding niet aangehouden voor de tabel zelf maar voor de cellen van de tabel.
- Wanneer de eigenschap in combinatie met padding-left is opgenomen voor de elementen TD of TH, dan is het resultaat niet zoals bedoeld. Voor de cel zelf wordt de padding onder niet aangehouden, maar in plaats daarvan wordt boven de tabel extra ruimte vrijgehouden ter grootte van de opgegeven padding-bottom (opgeteld over de verschillende rijen). Verder wordt de breedte van de cel vergroot met tweemaal de waarde van de padding-left eigenschap. De tekst wordt echter tegen de linkerrand van de cel geplaatst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het CAPTION element.
- Het opnemen van de eigenschap voor verschillende elementen voor lijsten (LI, DT of DD), formulieren (SELECT, OPTION, INPUT en TEXTAREA) en afbeeldingen (IMG) heeft vaak dramatische gevolgen. Soms (bij LI, DT, DD, INPUT en IMG) wordt de padding niet aangehouden voor het element zelf, maar wordt erboven of eronder een lege box geplaatst, waarvan de grootte bepaald wordt door de som van de padding links en rechts en de padding boven en onder. Een eventueel gedefinieerde rand wordt om deze lege box geplaatst, de achtergrond wordt genegeerd. In andere gevallen (bij SELECT, OPTION en TEXTAREA) verliest het element zijn functie (en is het niet meer mogelijk een optie uit de lijst te selecteren of tekst in te voeren). Ook kan het element op een andere plaats in het document geplaatst worden dan bedoeld (IMG), of de weergave van latere delen van het document blokkeren (OPTION).
Netscape Navigator 6.0
- Als de eigenschap is opgenomen voor het OPTION element, dan wordt de opgegeven padding ook aangehouden bij het bepalen van de afmetingen van de ingeklapte keuzelijst. De tekst wordt echter in de linker bovenhoek geplaatst.
Netscape Navigator 6.1 t/m 7.0  |  Mozilla 1.0 t/m 1.2
- Als de eigenschap is opgenomen voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "checkbox" heeft, dan wordt de padding weergegeven, maar kan het aankruisvakje niet meer geselecteerd worden.
- Als de eigenschap is opgenomen voor het OPTION element, dan wordt de opgegeven padding ook aangehouden bij het bepalen van de afmetingen van de ingeklapte keuzelijst. De tekst wordt echter in de linker bovenhoek geplaatst.
Netscape Navigator 7.1  |  Mozilla 1.3 t/m 1.5
- Als de eigenschap is opgenomen voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft, dan wordt (als daarvoor waarden zijn opgegeven) aan de boven- en onderzijde geen padding weergegeven, maar in plaats ervan het keuzerondje of aankruisvakje vergroot. Een eventuele padding links en/of rechts wordt wel weergegeven.
- Als de eigenschap is opgenomen voor het OPTION element, dan wordt de opgegeven padding ook aangehouden bij het bepalen van de afmetingen van de ingeklapte keuzelijst. De tekst wordt echter in de linker bovenhoek geplaatst.
Netscape Navigator 7.2 en hoger  |  Mozilla 1.6 en hoger  |  Firefox
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft (dus als het gaat om een keuzerondje of een aankruisvakje).
- Als de eigenschap is opgenomen voor het OPTION element, dan wordt de opgegeven padding ook aangehouden bij het bepalen van de afmetingen van de ingeklapte keuzelijst. De tekst wordt echter in de linker bovenhoek geplaatst.
Opera 3.5/3.6
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen TABLE, TD en TH
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT, OPTION, INPUT en TEXTAREA.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het IMG element.
Opera 4.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het TABLE element.
- De eigenschap wordt (in afwijking van CSS 2.1) ondersteund voor het TR element, maar met een weinig logisch resultaat. De opgegeven padding wordt meegeteld bij de berekening van de hoogte van de cellen in de rij en de hoogte van de tabel. Binnen de cel heeft de eigenschap geen effect.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT, OPTION, INPUT en TEXTAREA.
Opera 5.0 t/m 6.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het TABLE element.
- De eigenschap wordt (in afwijking van CSS 2.1) ondersteund voor het TR element, maar met een weinig logisch resultaat. De opgegeven padding wordt meegeteld bij de berekening van de hoogte van de cellen in de rij en de hoogte van de tabel. Binnen de cel heeft de eigenschap geen effect.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT, OPTION, INPUT en TEXTAREA.
Opera 7.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het TABLE element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT, OPTION en TEXTAREA.
Opera 7.1
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het TABLE element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT, OPTION, INPUT en TEXTAREA.
Opera 7.2 en hoger
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT, OPTION, INPUT en TEXTAREA.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het INPUT element, behalve als het TYPE attribuut de waarde "submit" of "reset" heeft en er tevens een rand is gedefinieerd. Wanneer het element geen rand heeft, dan houdt de knop het gewone formaat. Voor de tekst wordt echter wel de opgegeven padding aangehouden en deze zal daardoor geheel of gedeeltelijk onzichtbaar zijn.Legenda | Voorbeelden | Padding | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005