CSS beschrijving eigenschap outline-color


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Gebruikersinterface | CSS eigenschappen | Begin


outline-color


CSS 2
IE -
NN -
MOZ -
FF -
OP 7.0
De outline-color eigenschap bepaalt de kleur van een outline om een element.

Waarden: <kleur> | invert | inherit
Beginwaarde: invert
Heeft betrekking op: alle elementen
Wordt geërfd: nee
Mediagroep(en): visual, interactive

Een outline is een rand, die bedoeld is om een element in bepaalde situaties meer te laten opvallen. Je gebruikt een outline bijvoorbeeld om te laten zien dat een onderdeel van een formulier (zoals een tekstveld of een knop) de focus heeft (actief is).

Een outline heeft een aantal specifieke kenmerken, die vermeld zijn bij de beschrijving van de outline eigenschap.

Een outline heeft aan alle zijden dezelfde kleur.

Voorbeeld:

outline-color: #FF0000;
<kleur>
CSS: 2 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: 7.0

Voor de kleur kan een kleurnaam of een rgb-waarde gebruikt worden. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:
 • kleurnaam
  • één van de volgende 17 namen: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, orange, purple, red, silver, teal, white, en yellow
  • een systeemkleur
 • rgb-waarde
  • hexadecimale notatie (bijvoorbeeld #0000FF)
  • verkorte hexadecimale notatie (bijvoorbeeld #C09)
  • numerieke notatie (bijvoorbeeld rgb(51,102,153)
  • notatie in percentages (bijvoorbeeld rgb(60%,0%,80%)
Uitgebreide informatie over het gebruik van kleuren wordt gegeven in het onderdeel Kleuren in HTML/CSS.
invert
CSS: 2 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: 7.0

Voor de outline wordt een kleur toegepast, die contrasteert met de kleur van de pixels op het scherm ter plaatse van de outline. Dit moet ervoor zorgen dat de outline ongeacht de (bijvoorbeeld door de bezoeker bepaalde) achtergrond zichtbaar is.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: 7.0

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Opera 7.0 en hoger
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de element TR, THEAD, TBODY en TFOOT.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.Legenda | Voorbeelden | Gebruikersinterface | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005