Kleuren in HTML en CSS


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie kleuren in HTML en CSS | RGB-kleuren | Kleurnamen | Systeemkleuren | Kleuren in HTML | Kleuren in CSS | Veilig kleurenpalet


Systeemkleuren

Nieuw in CSS 2 is de mogelijkheid tot het definiëren van systeemkleuren. Dat zijn geen vaste kleuren, maar verwijzingen naar de kleuren die gebruikt worden door het systeem, waarop het document wordt weergegeven. Bijvoorbeeld een verwijzing naar de kleur van de titelbalk van het actieve venster (ActiveCaption), of naar de kleur van de tekst in de titelbalk (CaptionText). Het idee achter de mogelijkheid om systeemkleuren te definiëren is, dat hiermee de kleuren afgestemd kunnen worden op wat de gebruiker (blijkbaar) plezierig vindt of nodig heeft vanwege een visueel handicap.

In de volgende afbeelding is een overzicht van de systeemkleuren voor een standaard Windows 98 systeem te zien. Op een ander systeem dan Windows 98, of als de gebruiker via de voorkeuren andere kleuren heeft gekozen, zullen de weergegeven kleuren van die op de afbeelding afwijken. Klik op de afbeelding voor een toelichting op de systeemkleuren en om te zien of en zo ja, hoe ze door de browser worden weergegeven.

Schermafdruk systeemkleuren Windows 98

Omdat je als auteur geen invloed hebt op hoe de systeemkleuren worden weergegeven, is het verstandig ze altijd te gebruiken in een combinatie van voor- en achtergrondkleur. Bovendien wordt geadviseerd ze niet door elkaar heen te gebruiken met kleuren die op een andere manier gedefinieerd zijn.

De namen van de systeemkleuren zijn hoofdletterongevoelig. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakt of ze in hoofdletters of in kleine letters worden geschreven. Vanwege de leesbaarheid wordt evenwel geadviseerd de in het overzicht opgenomen schrijfwijze aan te houden.


Vervolg: Kleuren in HTMLInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 4 juli 2004