Kleuren in HTML en CSS


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie kleuren in HTML en CSS | RGB-kleuren | Kleurnamen | Systeemkleuren | Kleuren in HTML | Kleuren in CSS | Veilig kleurenpalet


Kleuren in CSS

In CSS kunnen kleuren gedefinieerd worden door middel van:

Voorbeelden:

BODY        { color: #FFFFFF; background: #000000; }

A:link      { color: rgb(255,0,0); background: rgb(0,0,0); }

A:visited   { color: rgb(0%,0%,100%); background: rgb(0%,0%,0%); }

BODY        { color: WindowText; background: Window; }

Ondersteuning:

  • Internet Explorer 3.0: alleen de 16 kleurnamen en RGB-waarden in al dan niet verkorte hexadecimale notatie
  • Internet Explorer 4.0 en hoger: alle mogelijkheden
  • Netscape Navigator 4.x: alle mogelijkheden met uitzondering van systeemkleuren (deze worden echter ten onrechte niet genegeerd, maar in plaats ervan wordt tamelijk willekeurige een andere kleur weergegeven)
  • Netscape Navigator 6.0 en hoger: alle mogelijkheden
  • Mozilla: alle mogelijkheden
  • Firefox: alle mogelijkheden
  • Opera 3.5 t/m 5.0: alle mogelijkheden met uitzondering van systeemkleuren (welke correct genegeerd worden)
  • Opera 5.1 en hoger: alle mogelijkheden.

Gezien de foutieve wijze waarop Netscape Navigator 4 systeemkleuren weergeeft, wordt het gebruik ervan alleen aanbevolen, als gewerkt wordt met browser-specifieke stijlbladen.

Net als bij HTML is het van belang altijd zowel de voor- als de achtergrondkleur te vast te leggen.


Vervolg: Veilig kleurenpaletInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005