Kleuren in HTML en CSS


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie kleuren in HTML en CSS | RGB-kleuren | Kleurnamen | Systeemkleuren | Kleuren in HTML | Kleuren in CSS | Veilig kleurenpalet


Kleuren in HTML

In HTML kunnen kleuren gedefinieerd worden door middel van:

Voorbeelden:

<BODY TEXT="black" BGCOLOR="white" LINK="blue" VLINK="red">

</BODY>

<BODY TEXT="#FFFFFF" BGCOLOR="#000000" LINK="#0000FF" VLINK="#FF0000">

</BODY>

Incidenteel wordt door een browser ook één van de andere besproken mogelijkheden ondersteund. Het gebruik ervan wordt echter afgeraden, omdat het in andere browsers tot ongewenste resultaten zal leiden.

Het is belangrijk altijd een voor- én een achtergrondkleur vast te leggen. Daarmee wordt voorkomen een document onleesbaar wordt, bijvoorbeeld doordat de voorgrondkleur van het document te weinig verschilt van de door de bezoeker ingestelde standaard achtergrondkleur van de browser.


Vervolg: Kleuren in CSSInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003