CSS beschrijving eigenschap outline-style


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Gebruikersinterface | CSS eigenschappen | Begin


outline-style


CSS 2
IE -
NN -
MOZ -
FF -
OP 7.0
De outline-style eigenschap bepaalt de kleur van een outline om een element.

Waarden: none | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | inherit
Beginwaarde: none
Heeft betrekking op: alle elementen
Wordt geërfd: nee
Mediagroep(en): visual, interactive

Een outline is een rand, die bedoeld is om een element in bepaalde situaties meer te laten opvallen. Je gebruikt een outline bijvoorbeeld om te laten zien dat een onderdeel van een formulier (zoals een tekstveld of een knop) de focus heeft (actief is).

Een outline heeft een aantal specifieke kenmerken, die vermeld zijn bij de beschrijving van de outline eigenschap.

Een outline heeft aan alle zijden dezelfde stijl.

Voorbeeld:

outline-style: dashed;
none
CSS: 2 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: 7.0

Er wordt geen outline weergegeven, ook niet als de outline-width eigenschap voor het element is gebruikt met een andere waarde dan "0".
dotted
CSS: 2 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: 7.0

De outline is een enkele vlakke lijn bestaande uit punten.
dashed
CSS: 2 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: 7.0

De outline is een enkele vlakke lijn bestaande uit streepjes.
solid
CSS: 2 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: 7.0

De outline is een enkele doorgaande vlakke lijn.
double
CSS: 2 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: 7.0

De outline is een dubbele doorgaande vlakke lijn.
De waarde die is opgegeven via de outline-width eigenschap heeft betrekking op de som van de twee lijnen en de tussenruimte.
groove
CSS: 2 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: 7.0

De outline heeft in de lengterichting een lichter en een donkerder deel en lijkt in de achtergrond gesneden te zijn.
ridge
CSS: 2 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: 7.0

De outline heeft in de lengterichting een lichter en een donkerder deel (precies omgedraaid als bij de waarde groove) en lijkt uit de achtergrond te komen.
inset
CSS: 2 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: 7.0

De outline suggereert dat het element in de achtergrond is opgenomen.
outset
CSS: 2 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: 7.0

De outline suggereert dat het element uit de achtergrond komt.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: 7.0

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Opera 7.0 en hoger
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de element TR, THEAD, TBODY en TFOOT.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.Legenda | Voorbeelden | Gebruikersinterface | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005