CSS beschrijving eigenschap background


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Kleur en achtergrond | CSS eigenschappen | Begin


background


CSS 1
IE 3.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
De background eigenschap combineert de verschillende stijleigenschappen voor de achtergrond van een element op een verkorte wijze.

Waarden: [<'background-color'> || <'background-image'> || <'background-repeat'> || <'background-attachment'> || <'background-position'>] | inherit
Beginwaarde: zie de afzonderlijke eigenschappen
Heeft betrekking op: alle elementen
Wordt geërfd: nee
Mediagroep(en): visual

Het is niet nodig voor elk van de eigenschappen background-color, background-image, background-repeat, background-attachment en background-position een waarde op te nemen. Wanneer voor een eigenschap de waarde ontbreekt, wordt de beginwaarde ervan aangehouden.

Voorbeeld:

background: url(watermerk.gif) #FFFF99 no-repeat center;
<'background-color'>
CSS: 1 IE: 3.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde background-color bepaalt de achtergrondkleur van een element.
Zie voor een toelichting de beschrijving van de background-color eigenschap.
<'background-image'>
CSS: 1 IE: 3.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde background-image bepaalt of een achtergrondafbeelding moet worden weergegeven en zo ja welke.
Zie voor een toelichting de beschrijving van de background-image eigenschap.
<'background-repeat'>
CSS: 1 IE: 3.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde background-repeat bepaalt of en in welke richting de achtergrondafbeelding van een element moet worden herhaald.
Zie voor een toelichting de beschrijving van de background-repeat eigenschap.
<'background-
attachment'>

CSS: 1 IE: 3.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde background-attachment bepaalt of de achtergrondafbeelding van een element gefixeerd is ten opzichte van het venster of frame, of mee mag schuiven met de inhoud van het document.
Zie voor een toelichting de beschrijving van de background-attachment eigenschap.
<'background-
position'>

CSS: 1 IE: 3.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde background-position bepaalt de beginpositie van de achtergrondafbeelding van een element.
Zie voor een toelichting de beschrijving van de background-position eigenschap.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Algemeen
- Zie ook de beschrijving van de eigenschappen background-color, background-image, background-repeat, background-attachment en background-position. Hierna wordt alleen aangegeven waar de ondersteuning van de background eigenschap afwijkt van de ondersteuning van de afzonderlijke eigenschappen.
Microsoft Internet Explorer 3.0
- Hoewel de afzonderlijke eigenschappen niet worden ondersteund, worden veel waarden van de eigenschappen background-color, background-image, background-repeat, background-attachment en background-position wel ondersteund voor de background eigenschap.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het TR element.
- Een achtergrondkleur of -afbeelding wordt niet achter het hele rechthoekige oppervlak van een element op blokniveau (zoals P, BLOCKQUOTE, Hx en FORM) weergegeven, maar alleen achter de tekst.
- Een voor een element op blokniveau gedefinieerde achtergrondkleur of -afbeelding wordt niet doorgezet achter ingesloten inline elementen.
- Een achtergrondkleur of -afbeelding wordt bij de elementen SELECT, TEXTAREA en INPUT slechts weergegeven als een 1 pixel hoge horizontale lijn langs de boven- en onderkant van het element.
- Een achtergrondkleur of -afbeelding wordt bij de elementen UL en OL slechts in de vorm van een smalle verticale balk achter elk item van de lijst weergegeven.
- Een achtergrondkleur of -afbeelding wordt bij het LI ook achter de markering weergegeven, maar niet in de ruimte tussen markering en tekst.
- Een achtergrondkleur of -afbeelding wordt bij het DL element slechts in de vorm van een smalle verticale balk achter elke term en elke definitie van de lijst weergegeven.
- Een achtergrondkleur of -afbeelding wordt bij de elementen DT en DT slechts achter de tekst weergegeven.
- Een achtergrondkleur of -afbeelding wordt bij het IMG element slechts weergegeven als een 1 pixel hoge horizontale lijn langs de boven- en onderkant van het element.
- Een achtergrondkleur of -afbeelding wordt bij het HR element weergegeven in de vorm van een balk van 15 pixels hoog boven en onder de lijn.
- De waarde transparent (zie de background-color eigenschap) wordt niet ondersteund.
- Systeemkleuren worden niet ondersteund.
- De waarde none (zie de background-image eigenschap) wordt niet ondersteund.
- Een achtergrondkleur schijnt niet door in de transparante delen van een achtergrondafbeelding.
- De waarden voor het positioneren van een achtergrondafbeelding (zie de background-position eigenschap) worden alleen ondersteund voor de elementen BODY, TABLE, TD en TH.
- Wanneer bij het positioneren van de achtergrondafbeelding slechts één percentage is opgenomen, wordt dat percentage zowel voor de horizontale als de verticale richting aangehouden.
- Wanneer bij het positioneren van de achtergrondafbeelding slechts één van de waarden top, bottom, left, right en center is opgenomen, wordt voor de andere richting 0% aangehouden.
- Wanneer bij het positioneren van de achtergrondafbeelding één van de waarden left of right gecombineerd wordt met center, dan wordt in plaats van de laatste 0% aangehouden.
- Bij het positioneren van een achtergrondafbeelding worden lengtes niet als waarde ondersteund.
- De waarden voor het herhalen van een achtergrondafbeelding (zie de background-repeat eigenschap) worden alleen ondersteund voor de elementen BODY, TABLE, TD en TH.
- Wanneer de eigenschap gebruikt wordt in combinatie met één van de waarden repeat, repeat-x of repeat-y, dan wordt de afbeelding vanuit de beginpositie alleen naar rechts en/of naar beneden herhaald.
Netscape Navigator 4.x
- Als voor een element waarvoor de background-repeat eigenschap wordt ondersteund alleen een achtergrondafbeelding is gedefinieerd en niet ook een achtergrondkleur, krijgt het niet door de achtergrondafbeelding bedekte deel van het element de achtergrondkleur zwart.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor een element waarvoor de text-align eigenschap met de waarde justify geldt, wordt in tegenstelling tot bij de background-color eigenschap de kleur nu wel weergegeven achter de extra ruimte tussen de woorden.
- De waarde inherit wordt niet ondersteund. In plaats van deze te negeren, wordt echter een willekeurige achtergrondkleur weergegeven.
Netscape Navigator 6.0 t/m 6.2
- De eigenschap wordt in tegenstelling tot bij de background-image eigenschap wel ondersteund voor het SELECT element. De achtergrondafbeelding is echter alleen te zien voor de geselecteerde keuzemogelijkheid, terwijl de andere keuzemogelijkheden een witte (versie 6.0) of grijze (versie 6.1/6.2) achtergrondkleur hebben.
- Indien voor het SELECT element zowel een achtergrondkleur als een -afbeelding zijn gedefinieerd, wordt de achtergrondkleur weergegeven in plaats van de achtergrondafbeelding.
- Indien voor de positie van de achtergrondafbeelding de waarden center left of center right gedefinieerd zijn (zie de background-position eigenschap), wordt de afbeelding helemaal niet weergegeven.
Netscape Navigator 7.0 en hoger  |  Mozilla 1.0 en hoger  |  Firefox
- De eigenschap wordt in tegenstelling tot bij de background-image eigenschap wel ondersteund voor het SELECT element. De achtergrondafbeelding is echter alleen te zien voor de geselecteerde keuzemogelijkheid, terwijl de andere keuzemogelijkheden een donkergrijze achtergrondkleur hebben.
- Indien voor het SELECT element zowel een achtergrondkleur als een -afbeelding zijn gedefinieerd, wordt de achtergrondkleur weergegeven in plaats van de achtergrondafbeelding.
Opera 3.5/3.6
- De waarde none (zie de background-image eigenschap) wordt niet ondersteund.
Opera 4.0 t/m 6.0
- De waarde transparent (zie de background-color eigenschap) wordt niet ondersteund.
- De waarde none (zie de background-image eigenschap) wordt niet ondersteund.
Opera 6.0
- De waarde transparent (zie de background-color eigenschap) wordt niet ondersteund.
- Indien alleen de waarde none (zie de background-image eigenschap) is opgenomen, wordt voor de achtergrondkleur niet de beginwaarde (transparent) aangehouden, maar een eventueel eerder gedefinieerde kleur.
Opera 7.0/7.1
- Indien alleen de waarde none (zie de background-image eigenschap) is opgenomen, wordt voor de achtergrondkleur niet de beginwaarde (transparent) aangehouden, maar een eventueel eerder gedefinieerde kleur.
- Bij de waarde inherit wordt niet de achtergrondafbeelding weergegeven, maar in plaats ervan de achtergrondkleur.
Opera 7.2
- Bij de waarde inherit wordt niet de achtergrondafbeelding weergegeven, maar in plaats ervan de achtergrondkleur. In Opera 7.5 is dit gecorrigeerd.Legenda | Voorbeelden | Kleur en achtergrond | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004