CSS beschrijving eigenschap list-style


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Lijsten | CSS eigenschappen | Begin


list-style


CSS 1
IE 4.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
De list-style eigenschap combineert de verschillende stijleigenschappen voor lijsten op een verkorte wijze.

Waarden: [<'list-style-type'> || <'list-style-image'> || <'list-style-position'>] | inherit
Beginwaarde: zie de afzonderlijke eigenschappen
Heeft betrekking op: elementen die de eigenschap display met de waarde list-item hebben
Wordt geërfd: ja
Mediagroep(en): visual

Wanneer de eigenschap gebruikt wordt voor elementen waarvoor de display eigenschap met de waarde list-item geldt (anders dan UL, OL en LI), dan kan de markering buiten beeld komen staan. Om dit te voorkomen, is het in dat geval verstandig de marge van het document te vergroten.

Voorbeelden:

list-style: square url(blauwblok.gif) inside

list-style: lower-alpha
<'list-style-type'>
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De list-style-type eigenschap bepaalt hoe de markering van een onderdeel van een lijst moet worden weergegeven.
Zie voor een toelichting de beschrijving van de list-style-type eigenschap.
<'list-style-image'>
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De list-style-image eigenschap bepaalt welke afbeelding moet worden gebruikt als markering bij een onderdeel van een lijst.
Zie voor een toelichting de beschrijving van de list-style-image eigenschap.
<'list-style-position'>
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De list-style-position eigenschap bepaalt hoe de markering van een onderdeel van een lijst geplaatst moet worden ten opzichte van de inhoud.
Zie voor een toelichting de beschrijving van de list-style-position eigenschap.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Algemeen
- Zie ook de beschrijving van de eigenschappen list-style-type, list-style-image en list-style-position. Hierna wordt alleen aangegeven waar de ondersteuning van de list-style eigenschap afwijkt van de ondersteuning van de afzonderlijke eigenschappen.
Microsoft Internet Explorer 4.0 t/m 5.5
- Wanneer de waarde list-style-type niet is opgenomen, wordt bij een met het OL element gemaakte geordende lijst niet de beginwaarde disc aangehouden, maar de waarde decimal.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen waarvoor de eigenschap display met de waarde list-item is gedefinieerd.
Microsoft Internet Explorer 6.0
- Wanneer de waarde list-style-type niet is opgenomen, wordt bij een met het OL element gemaakte geordende lijst niet de beginwaarde disc aangehouden, maar de waarde decimal.
- De eigenschap wordt wel ondersteund voor elementen waarvoor de display eigenschap met de waarde list-item is gedefinieerd, met uitzondering van DL.
Netscape Navigator 4.x
- De waarden list-style-image en list-style-position worden niet ondersteund.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen waarvoor de eigenschap display met de waarde list-item is gedefinieerd. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat bij dergelijke elementen de tekst zonder duidelijke logica verplaatst.
Opera 3.5 t/m 6.0
- Wanneer de waarde list-style-type niet is opgenomen, wordt bij een met het OL element gemaakte geordende lijst niet de beginwaarde disc aangehouden, maar de waarde decimal.Legenda | Voorbeelden | Lijsten | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004