CSS beschrijving eigenschap cursor


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Gebruikersinterface | CSS eigenschappen | Begin


cursor


CSS 2
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 7.0
De cursor eigenschap bepaalt hoe de muisaanwijzer moet worden weergeven, als deze zich boven de box van een element bevindt.

Waarden: [ [<uri>, ]* [auto | crosshair | default | pointer | move | e-resize | ne-resize | nw-resize | n-resize | se-resize | sw-resize | s-resize | w-resize | text | wait | help | progress] ] | inherit
Beginwaarde: auto
Heeft betrekking op: alle elementen
Wordt geërfd: ja
Mediagroep(en): visual

Er mag slechts één waarde worden opgenomen. Dat geldt echter niet als de waarde uri gebruikt wordt. Die waarde mag meerdere keren worden opgenomen en bovendien gecombineerd worden met één van de andere waarden. Die andere waarde moet dan wel de laatste waarde in de rij zijn. De verschillende waarden worden gescheiden door een komma.

De waarde progress is toegevoegd in CSS 2.1.

Voorbeelden:

cursor: help;

cursor: url(mijncursor.cur);

cursor: url(mijncursor.cur), pointer;
uri
CSS: 2 IE: 6.0 NN: - MOZ: - FF: - OP: -

De waarde uri geeft aan wat de locatie is van de eigen afbeelding, die als muisaanwijzer gebruikt moet worden.

De waarde uri mag meerdere keren worden opgenomen en de laatste keer bovendien gevolgd worden door één van de andere waarden van de cursor eigenschap. De verschillende waarden worden gescheiden door een komma. De browser zal proberen de als eerste opgegeven afbeelding te gebruiken, maar als deze niet beschikbaar de eerstvolgende wel beschikbare afbeelding als alternatief kiezen. Wanneer geen enkele afbeelding beschikbaar is, zal de browser de opgegeven andere waarde gebruiken. Als geen andere waarde is opgegeven, dan geldt de waarde auto.

De waarde wordt als volgt opgebouwd:

url(URI)

De URI (Uniform Resource Identifier) heeft de volgende opbouw:

http://host/path

Host specificeert het adres van de server, waarop zich de gevraagde afbeelding bevindt. Het kan een IP-adres zijn, maar meestal is het de naam van de machine. Een machinenaam (ook wel domeinnaam) bestaat uit meerdere delen gescheiden door een punt, begint vaak met "www" en eindigt met een landcode (bijvoorbeeld "nl", "be", "uk") of de vooral in de Verenigde Staten gebruikte code voor de sector (bijvoorbeeld "com" voor commerciële instellingen en "org" voor non-profit organisaties).
Path geeft aan hoe de gevraagde afbeelding op de server gevonden kan worden: in welke directory en onder welke bestandsnaam.

Het is niet altijd nodig een complete URI op te nemen. Als de gevraagde afbeelding zich op de lokale server bevindt, dan volstaat de volgende URI:

path

Wanneer de afbeelding van de muisaanwijzer gedefinieerd wordt in een extern stijlblad, dan is de URI relatief ten opzichte van het stijlblad.

De URI kan optioneel ingesloten worden tussen enkele of dubbele aanhalingstekens:

url('URI')
url("URI")

Als de afbeelding gedefinieerd wordt door middel van een inline stijl, dan moeten voor de URI andere aanhalingstekens gebruikt worden, dan voor de waarde van het STYLE attribuut:

STYLE="cursor: url('URI')"

Aanhalingstekens moeten gebruikt worden als de URI een spatie bevat.
auto
CSS: 2 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De muisaanwijzer wordt weergegeven zoals dat in de gegeven situatie voor het betreffende element altijd gebeurt.
De waarde kan worden gebruikt om een eerder voor het element vastgelegde weergave van de muisaanwijzer te negeren.
crosshair
CSS: 2 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De muisaanwijzer wordt weergegeven zoals een dradenkruis in optische instrumenten: twee dunne lijnen die samen het plusteken vormen.
default
CSS: 2 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De muisaanwijzer wordt weergegeven zoals de standaard muisaanwijzer van het systeem: meestal een naar linksboven gerichte pijl.
pointer
CSS: 2 IE: 6.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De muisaanwijzer wordt weergegeven zoals bij een hyperlink: een hand met een uitgestoken vinger.
move
CSS: 2 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De muisaanwijzer wordt weergegeven zoals bij een object dat verplaatsbaar is: twee kruisende tweezijdig gerichte pijlen.
e-resize
CSS: 2 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De muisaanwijzer wordt weergegeven zoals bij de verticale rand van een object (bijvoorbeeld een venster) dat vergroot of verkleind kan worden: in actuele browsers een naar links en rechts gerichte pijl.
ne-resize
CSS: 2 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De muisaanwijzer wordt weergegeven zoals bij de hoek rechtsboven van een object (bijvoorbeeld een venster) dat vergroot of verkleind kan worden: in actuele browsers een naar rechtsboven en linksonder gerichte pijl.
nw-resize
CSS: 2 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De muisaanwijzer wordt weergegeven zoals bij de hoek linksboven van een object (bijvoorbeeld een venster) dat vergroot of verkleind kan worden: in actuele browsers een naar linksboven en rechtsonder gerichte pijl.
n-resize
CSS: 2 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De muisaanwijzer wordt weergegeven zoals bij de horizontale rand van een object (bijvoorbeeld een venster) dat vergroot of verkleind kan worden: in actuele browsers een naar boven en onder gerichte pijl.
se-resize
CSS: 2 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De muisaanwijzer wordt weergegeven zoals bij de hoek rechtsonder van een object (bijvoorbeeld een venster) dat vergroot of verkleind kan worden: in actuele browsers een naar linksboven en rechtsonder gerichte pijl.
sw-resize
CSS: 2 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De muisaanwijzer wordt weergegeven zoals bij de hoek linksonder van een object (bijvoorbeeld een venster) dat vergroot of verkleind kan worden: in actuele browsers een naar rechtsboven en linksonder gerichte pijl.
s-resize
CSS: 2 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De muisaanwijzer wordt weergegeven zoals bij de horizontale rand van een object (bijvoorbeeld een venster) dat vergroot of verkleind kan worden: in actuele browsers een naar boven en onder gerichte pijl.
w-resize
CSS: 2 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De muisaanwijzer wordt weergegeven zoals bij de verticale rand van een object (bijvoorbeeld een venster) dat vergroot of verkleind kan worden: in actuele browsers een naar links en rechts gerichte pijl.
text
CSS: 2 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De muisaanwijzer wordt weergegeven zoals bij tekst: een dunne hoofdletter i.
wait
CSS: 2 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De muisaanwijzer wordt weergegeven zoals in situaties dat de gebruiker moet wachten op de afloop van een activiteit van een programma: meestal een zandloper.
help
CSS: 2 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De muisaanwijzer wordt weergegeven zoals in situaties dat er een helpfunctie beschikbaar is voor een object: meestal een pijl met een vraagteken.
progress
CSS: 2.1 IE: 6.0 NN: 7.2 MOZ: 1.7 FF: 1.0 OP: 7.2

De muisaanwijzer wordt weergegeven zoals in situaties dat er een activiteit op de achtergrond plaatsvindt, die de gebruiker niet verhindert een interactie met het programma aan te gaan: meestal een pijl met een zandloper.

De waarde is toegevoegd in CSS 2.1.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: -

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Microsoft Internet Explorer 4.0 t/m 5.5
- Bij de waarden e-resize | ne-resize | nw-resize | n-resize | se-resize | sw-resize | s-resize | w-resize is de pijl niet zoals bij de andere browsers tweezijdig gericht, maar wijst hij alleen in de aangegeven richting (dus bij ne-resize naar rechtsboven).
- Bij het SELECT flitst de opgegeven muisaanwijzer bij het passeren van de randen van de keuzelijst even op.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- De eigenschap wordt (anders dan bedoeld) ook ondersteund voor de elementen COL en COLGROUP.
Microsoft Internet Explorer 6.0 en hoger
- Bij de waarde uri worden alleen afbeeldingen in de bestandsformaten "cur" of "ani" ondersteund.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- De eigenschap wordt (anders dan bedoeld) ook ondersteund voor de elementen COL en COLGROUP.
Netscape Navigator 7.2 en hoger  |  Mozilla 1.7 en hoger  |  Firefox
- De waarde uri wordt weliswaar niet ondersteund, maar als één van de andere waarden als laatste is opgenomen, wordt deze als alternatief weergegeven.
Opera 7.0 en hoger
- Bij de elementen SELECT, INPUT en TEXTAREA is de opgegeven muisaanwijzer alleen te zien als deze zich precies op de rand van het control (keuzelijst, tekstvak, keuzerondje, aankruisvakje, knop, of tekstveld) bevindt.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.Legenda | Voorbeelden | Gebruikersinterface | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 23 juni 2007