CSS overzicht eigenschappen Lettertypen


Handleiding HTML Legenda | CSS eigenschappen | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Begin


De eigenschappen voor lettertypen kunnen gebruikt worden om vast te leggen in welk lettertype en in welke grootte en vorm de tekst in een element moet worden weergegeven.


font De font eigenschap combineert de verschillende stijleigenschappen voor lettertypen op een verkorte wijze. beschrijving
voorbeelden

font-family

De font-family eigenschap bepaalt welk lettertype gebruikt moet worden bij de weergave van de tekst.

beschrijving
voorbeelden

font-size

De font-size eigenschap bepaalt de grootte van de letters.

beschrijving
voorbeelden

font-style

De font-style eigenschap bepaalt of de tekst normaal, cursief of schuin naar rechts hellend moet worden weergegeven.

beschrijving
voorbeelden

font-variant

De font-variant eigenschap bepaalt of kleine letters in de vorm van kleine hoofdletters moeten worden weergegeven.

beschrijving
voorbeelden

font-weight

De font-weight eigenschap bepaalt het gewicht van de letters.

beschrijving
voorbeelden


Niet opgenomen zijn de eigenschappen font-size-adjust en font-stretch, welke in CSS 2.1 zijn vervallen.Legenda | CSS eigenschappen | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004