HTML beschrijving element BIG


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het BIG element wordt toegelicht in het onderdeel Weergave tekst in de Handleiding HTML.


BIG


HTML 3.2
IE 4.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.0
Het BIG element wordt gebruikt om tekst in een grotere letter dan de standaard weer te geven.
De opbouw is:

<BIG> </BIG>

Wanneer voor tekst met een stijl de lettergrootte is bepaald, dan hanteert Netscape Navigator 4 deze lettergrootte ten onrechte ook voor dat deel van die tekst, dat ingesloten is door het BIG element.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: inline elementen
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, PRE, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: -Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005