HTML beschrijving element LABEL


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het LABEL element worden de volgende attributen beschreven: ACCESSKEY en FOR.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het LABEL element wordt toegelicht in het onderdeel Formulieren in de Handleiding HTML.


LABEL


HTML 4.0
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 7.0
Aan enkele controls van een formulier (de drukknoppen) zijn automatisch labels verbonden, bij de meeste is dat echter niet het geval. Het LABEL element kan gebruikt worden om ook informatie te verbinden aan controls als tekstvelden, aankruisvakjes, keuzerondjes, tekstvakken en keuzelijsten.
De verbinding kan impliciet zijn, of expliciet. Bij een impliciete verbinding wordt één control ingesloten door het LABEL element. Het feitelijke label mag zowel voor als na het control staan. Bij een expliciete verbinding wordt gebruik gemaakt van het FOR attribuut, dat een koppeling maakt met het ID attribuut van het control. Het control hoeft in dat geval niet meer ingesloten te worden door het LABEL element, maar kan ook op een andere plaats binnen hetzelfde document staan.
Wanneer een LABEL element de focus krijgt (bijvoorbeeld via de tab-toets, of door er op te klikken), geeft deze de focus door aan het control waarmee het verbonden is.
De opbouw is:

<LABEL>label</LABEL>

Netscape Navigator 6.0 t/m 7.0 en Mozilla 1.0/1.01 ondersteunen het LABEL element wel voor het keuzerondjes en aankruisvakjes, maar niet voor tekstvelden, tekstvakken en keuzelijsten.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: inline elementen met uitzondering van LABEL
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van BUTTON, LABEL, MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: -
ACCESSKEY


HTML 4.0
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 7.0
Het ACCESSKEY attribuut kan gebruikt worden om een sneltoets aan het LABEL element toe te wijzen en daarmee de gebruiker direct vanaf het toetsenbord toegang te geven tot het control, dat met het label verbonden is. Gebruik van de sneltoets geeft het control de focus (activeert het), waarna de gebruiker bijvoorbeeld in het geval van een tekstveld tekst kan invoeren.
De opbouw is:

<LABEL ACCESSKEY="waarde"> </LABEL>

De waarde is een enkel karakter (uit het document karakterset), waarbij hoofdletters en kleine letters niet als verschillend gezien worden.
Om het control te activeren moet in de meeste browsers de Alt-toets (op Windows systemen) of de Ctrl-toets (op Macintosh systemen) ingedrukt worden in combinatie met de toets van het aangegeven karakter. Opera hanteert een afwijkende procedure: eerst moet met de toetscombinatie Shift + Esc de werking van het ACCESSKEY attribuut geactiveerd worden, pas daarna kan de toets van het aangewezen karakter worden ingedrukt. In Firefox 2.0 is de toetscombinatie (om verwarring met de sneltoetsen uit het menu van de browser te voorkomen) gewijzigd in Shift, Alt en het aangegeven karakter.
Om de gebruiker attent te maken van de sneltoets is het verstandig deze in de tekst of een label te vermelden.
FOR


HTML 4.0
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 7.0
Met het FOR attribuut wordt het label expliciet verbonden met een ander control in hetzelfde document. De waarde van het FOR attribuut moet dan wel hetzelfde zijn als de waarde van het ID attribuut van het control, waarmee het verbonden wordt. Meerdere labels kunnen met hetzelfde control verbonden worden.
De opbouw is:

<LABEL FOR="waarde" ..> </LABEL>Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 29 maart 2008