HTML beschrijving element BDO


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


De beschrijving van de attributen DIR en LANG is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.


BDO


HTML 4.0
IE 5.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 7.20
Normaal gesproken wordt de tekst weergegeven in een richting welke correspondeert met de gebruikte karakters. Zo worden bijvoorbeeld de voor Nederlandse tekst gebruikte karakters weergegeven van links naar rechts, terwijl de voor Arabische tekst gebruikte karakters van rechts naar links worden weergegeven. Wanneer een tekst talen met verschillende schrijfrichtingen bevat, kan het voorkomen dat de volgorde van de karakters voor één van de talen niet juist is. In dat geval kan het BDO (bidirectional overriding) element kan gebruikt worden om de betreffende stukjes tekst weer te geven in de gewenste richting.
De opbouw is:

<BDO ..> </BDO>

Het verplichte DIR attribuut bepaalt de richting van de door het BDO element ingesloten tekst.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: inline elementen
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: DIRLegenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 8 april 2004