HTML beschrijving element PARAM


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het PARAM element worden de volgende attributen beschreven: NAME, TYPE, VALUE en VALUETYPE.

De beschrijving van het attribuut ID is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Het gebruik van het PARAM element wordt toegelicht in het onderdeel Objecten in de Handleiding HTML.


PARAM


HTML 3.2
IE 3.0
NN 2.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
Het PARAM element wordt gebruikt om de waarden vast te leggen voor een parameter van een object of Java applet, welke is ingesloten in het document met het OBJECT of het APPLET element.
De opbouw is:

<PARAM ..>

Het PARAM element heeft alleen attributen en geen inhoud. Een beëindiging is daarom niet toegestaan. Het wordt geplaatst binnen een OBJECT of APPLET element.
Aan het PARAM element moet minimaal het NAME attribuut toegevoegd worden.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verboden
Inhoud: - (het element is leeg)
Mag zijn opgenomen in: APPLET en OBJECT
Vereiste attributen: NAME
NAME


HTML 3.2
IE 3.0
NN 2.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
Het NAME attribuut specificeert de naam van de parameter.
De opbouw is:

<PARAM NAME="naam">
TYPE


HTML 4.0
IE -
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Het TYPE attribuut specificeert het Internet Media (MIME) type van het bestand wat aangegeven is door de waarde van het VALUE attribuut, uitsluitend wanneer de waarde van het VALUETYPE attribuut "ref" is.
De opbouw is:

<PARAM TYPE="waarde" ..>
VALUE


HTML 3.2
IE 3.0
NN 2.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
Het VALUE attribuut specificeert de waarde van de parameter, welke via het NAME attribuut is vastgelegd.
De opbouw is:

<PARAM VALUE="waarde" ..>
VALUETYPE


HTML 4.0
IE -
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Het VALUETYPE attribuut kan gebruikt worden om het type van de waarde van het VALUE attribuut te specificeren.
De opbouw is:

<PARAM VALUETYPE="waarde" ..>

Mogelijke waarden zijn:
  • data: de waarde van het VALUE attribuut wordt direct aan het object doorgegeven (dit is de standaardwaarde)
  • ref: de waarde van het VALUE attribuut is een URL naar een bestand dat run-time waarden bevat
  • object: de waarde van het VALUE attribuut legt de verbinding met een OBJECT element in hetzelfde document, waarvan het ID attribuut dezelfde waarde heeft.
DATAFLD

DATAFORMATAS

DATASRC


In grijs weergegeven attributen zijn niet beschreven in deze handleiding.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 8 april 2004