HTML beschrijving element CITE


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het CITE element wordt toegelicht in het onderdeel Weergave tekst in de Handleiding HTML.


CITE


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het CITE element wordt gebruikt om aan te geven dat het gaat om een verwijzing naar de bron van een citaat (bijvoorbeeld een persoon of de titel van een boek), of naar andere bronnen. Meestal is de weergave cursief.
De opbouw is:

<CITE> </CITE>

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: inline elementen
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: -Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003