HTML beschrijving element STRIKE


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het STRIKE element wordt toegelicht in het onderdeel Weergave tekst in de Handleiding HTML.


STRIKE


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het STRIKE element wordt gebruikt om tekst doorgestreept weer te geven.
De opbouw is:

<STRIKE> </STRIKE>

In HTML 4.0 heeft het STRIKE element het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de text-decoration eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.

DTD HTML 4.0: transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: inline elementen
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: -Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005