HTML HTML-specificaties


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Ontwikkeling HTML | HTML 2.0 | HTML 3.2 | HTML 4.0 | Overige elementen


HTML 2.0

Specificatie: http://www.w3.org/MarkUp/html-spec/html-spec_toc.html
Vastgesteld: 22 september 1995

In HTML 2.0 zijn de volgende elementen opgenomen:

A
ADDRESS
B
BASE
BLOCKQUOTE
BODY
BR
CITE
CODE
DD
DIR
DL
DT
EM
FORM
HEAD
HR
HTML
Hx
I
IMG
INPUT
ISINDEX
KBD
LI
LINK
LISTING
MENU
META
OL
OPTION
P
PLAINTEXT
PRE
SAMP
SELECT
STRONG
TEXTAREA
TITLE
TT
UL
VAR
XMP

De elementen LISTING, PLAINTEXT en XMP zijn in HTML 3.2 als verouderd aangemerkt en in HTML 4.0 niet meer opgenomen. Ze worden daarom niet in deze handleiding beschreven.


Vervolg: HTML 3.2Inhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (http://www.handleidinghtml.nl)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 2 december 2006