HTML beschrijving element ISINDEX


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het ISINDEX element worden de volgende attributen beschreven: ACTION en PROMPT.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.


ISINDEX


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het ISINDEX element definieert een tekstveld waarin de gebruiker één of meer sleutelwoorden of zoektermen op een enkele regel kan invoeren.
De opbouw is:

<ISINDEX>

Het element wordt meestal in de head van het document geplaatst, maar mag ook in de body opgenomen worden.

De ingevoerde tekst moet na het drukken op de Enter-toets (er is geen knop voor het element beschikbaar) verzonden worden naar de server welke als basis-URI voor het document is opgegeven via het BASE element. Deze mogelijkheid werkt alleen in Mozilla en Netscape Navigator 6.0 en hoger. Voor Microsoft Internet Explorer, Opera en oudere versies van Netscape Navigator moet de URI van de server opgegeven worden via het ACTION attribuut. Dit attribuut wordt echter niet door Mozilla en Netscape Navigator 6.0 en hoger ondersteund. Om het ISINDEX element in alle genoemde browsers te laten werken, is het nodig de twee mogelijkheden te combineren. Let er daarbij op dat het BASE element alle hyperlinks in het document met een relatieve URI beïnvloedt.

In HTML 4.0 heeft het ISINDEX element het label afgekeurd gekregen. Het ACTION attribuut is bovendien helemaal niet opgenomen in een HTML specificatie. Als alternatief wordt aanbevolen het INPUT element te gebruiken met het attribuut TYPE="text".

DTD HTML 4.0: transitional, frameset
Beëindiging: verboden
Inhoud: - (het element is leeg)
Mag zijn opgenomen in: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH
Vereiste attributen: -
ACTION


HTML -
IE 1.0
NN (1.0)
MOZ -
FF -
OP 2.1
Met het ACTION attribuut wordt aangegeven waar de informatie uit het formulier heen gestuurd moet worden.
De opbouw is:

<ISINDEX ACTION="URI">

De URI (Uniform Resource Identifier) heeft de volgende opbouw:

http://host/path

Host specificeert het adres van de server, waarop zich het CGI-script of programma bevindt. Het kan een IP-adres zijn, maar meestal is het de naam van de machine. Een machinenaam (ook wel domeinnaam) bestaat uit meerdere delen gescheiden door een punt, begint vaak met "www" en eindigt met een landcode (bijvoorbeeld "nl", "be", "uk") of de vooral in de Verenigde Staten gebruikte code voor de sector (bijvoorbeeld "com" voor commerciële instellingen en "org" voor non-profit organisaties).
Path geeft aan hoe het CGI-script of programma op de server gevonden kan worden: in welke directory en onder welke bestandsnaam.

Het is niet altijd nodig een complete URI op te nemen. Als het gevraagde bestand zich op de lokale server bevindt, dan volstaat de volgende URI:

path

In een URI moeten bepaalde karakters in gecodeerde vorm worden opgenomen. Zie voor een toelichting het onderdeel Hyperlinks.

Het ACTION attribuut wordt niet meer ondersteund door Netscape Navigator 6.0 en hoger.
PROMPT


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het PROMPT kan gebruikt worden om een titel of omschrijving voor het tekstveld te plaatsen.
De opbouw is:

<ISINDEX PROMPT="waarde">Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004