HTML beschrijving element DFN


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het DFN element wordt toegelicht in het onderdeel Weergave tekst in de Handleiding HTML.


DFN


HTML 3.2
IE 1.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het DFN element wordt gebruikt om aan te geven dat van de ingesloten term of uitdrukking, op deze plaats de definitie gegeven wordt. Meestal is de weergave cursief.
De opbouw is:

<DFN> </DFN>

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: inline elementen
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: -Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2020 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003