HTML Lijsten


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie lijsten | Ongeordende lijst | Geordende lijst | Definitielijst | Het gebruik van stijlen

Gerelateerde elementen: DD | DIR | DL | DT | LI | MENU | OL | UL


Definitielijst

Een definitielijst is een lijst, welke bestaat uit termen en bijbehorende beschrijvingen. Het DL element bepaalt het begin en einde van een definitielijst en de elementen DT en DD definiëren respectievelijk de term en de beschrijving.

<DL>
<DT>Term 1</DT>
<DD>Hier staat de definitie van term 1</DD>
<DT>Term 2</DT>
<DD>Hier staat de definitie van term 2</DD>
</DL>

De browser geeft dit zo weer:

Term 1
Hier staat de definitie van term 1
Term 2
Hier staat de definitie van term 2

Indien de termen kort zijn, kan het COMPACT attribuut ervoor zorgen dat term en definitie op dezelfde regel komen te staan.

<DL COMPACT>
<DT>x1</DT>
<DD>Hier staat de definitie van x1</DD>
<DT>x2</DT>
<DD>Hier staat de definitie van x2</DD>
</DL>

De browser geeft dit zo weer:

x1
Hier staat de definitie van x1
x2
Hier staat de definitie van x2


Vervolg: Het gebruik van stijlenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 14 september 2003