HTML Lijsten


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie lijsten | Ongeordende lijst | Geordende lijst | Definitielijst | Het gebruik van stijlen

Gerelateerde elementen: DD | DIR | DL | DT | LI | MENU | OL | UL


Ongeordende lijst

In een ongeordende lijst zijn de items niet genummerd, maar hebben ze een symbool als markering. De ongeordende lijst wordt gemaakt met de elementen UL en LI.

<UL>
<LI>Dit is het eerste item van de ongeordende lijst (indien ... in)</LI>
<LI>Dit is het tweede item van de ongeordende lijst</LI>
<LI>Dit is het derde item van de ongeordende lijst</LI>
</UL>

De browser geeft dit zo weer:

 • Dit is het eerste item van de ongeordende lijst (indien de tekst langer is dan op één regel past, springt deze op de volgende regels in)
 • Dit is het tweede item van de ongeordende lijst
 • Dit is het derde item van de ongeordende lijst

Door het TYPE attribuut toe te voegen aan het UL element, kan bepaald worden welk symbool gebruikt wordt als markering voor alle items van de lijst. In het volgende voorbeeld is de waarde "square" gebruikt en zou een vierkant blokje weergegeven moeten worden.

<UL TYPE="square">
<LI>Dit is het eerste item van de lijst</LI>
<LI>Dit is het tweede item van de lijst</LI>
<LI>Dit is het derde item van de lijst</LI>
</UL>

De browser geeft dit zo weer:

 • Dit is het eerste item van de lijst
 • Dit is het tweede item van de lijst
 • Dit is het derde item van de lijst

Het TYPE attribuut kan ook aan het LI element toegevoegd worden. Het symbool voor de markering kan daardoor voor elk item afzonderlijk bepaald worden.

<UL>
<LI TYPE="square">De markering ... zijn</LI>
<LI TYPE="circle">De markering ... zijn</LI>
<LI TYPE="disc">De markering ... zijn</LI>
</UL>

De browser geeft dit zo weer:

 • De markering van dit item zou een vierkant blokje moeten zijn
 • De markering van dit item zou een open rondje moeten zijn
 • De markering van dit item zou een gesloten rondje moeten zijn

Binnen een lijst mag weer een volgende lijst opgenomen worden.

<UL TYPE="square">
<LI>Dit is het eerste item van de lijst</LI>
<LI>Dit is het tweede item van de lijst
    <UL TYPE="disc">
    <LI>Dit is het eerste subitem</LI>
    <LI>Dit is het tweede subitem</LI>
    </UL>
</LI>
<LI>Dit is het laatste item van de lijst</LI>
</UL>

De browser geeft dit zo weer:

 • Dit is het eerste item van de lijst
 • Dit is het tweede item van de lijst
  • Dit is het eerste subitem
  • Dit is het tweede subitem
 • Dit is het laatste item van de lijst


Vervolg: Geordende lijstInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 14 september 2003