HTML beschrijving element MARQUEE


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het MARQUEE element worden de volgende attributen beschreven: BEHAVIOR, BGCOLOR, DIRECTION, HEIGHT, HSPACE, LOOP, SCROLLAMOUNT, SCROLLDELAY, TRUESPEED, VSPACE en WIDTH.

De beschrijving van de attributen CLASS, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het MARQUEE element wordt toegelicht in het onderdeel Lichtkrant in de Handleiding HTML.


MARQUEE


HTML -
IE 2.0
NN 7.0
MOZ 1.01
FF 1.0
OP 7.20
Met het MARQUEE element wordt een lichtkrant in een document opgenomen.
De opbouw is:

<MARQUEE> </MARQUEE>

De tekst welke door het MARQUEE element is ingesloten, schuift geleidelijk door de lichtkrant.
Wanneer het WIDTH attribuut niet is opgenomen, neemt het de hele breedte van het element waarin het zich bevindt in beslag. Een uitzondering geldt wanneer MARQUEE is opgenomen in een TD element, waarvoor ook het WIDTH attribuut niet is opgenomen. In dat geval wordt de breedte bepaald door de cel met de grootste inhoud in dezelfde kolom.
Browsers die het MARQUEE element niet ondersteunen, geven de ingesloten tekst stilstaand en compleet zichtbaar weer. De inhoud van twee direct achter elkaar geplaatste MARQUEE elementen wordt slechts gescheiden door een spatie weergegeven.

Het MARQUEE element maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een Java applet met vergelijkbare effecten.

Microsoft Internet Explorer 2 en 3 ondersteunen geen inline elementen binnen het MARQUEE element.
Mozilla met versienummer lager dan 1.3 en Netscape Navigator met versienummer lager dan 7.1 geven stijlen gedefinieerd voor het MARQUEE element niet of niet altijd goed weer. Zo wordt een in een stijlblok of extern stijlblad gedefinieerde stijl voor het DIV element aangehouden, ook al is voor het MARQUEE zelf een inline stijl gedefinieerd. Verder wordt de background-color eigenschap niet ondersteund door Mozilla met versienummer lager dan 1.3 en Netscape Navigator met versienummer lager dan 7.1.

DTD HTML 4.0: -
Beëindiging: verplicht
Inhoud: elementen op blokniveau en inline elementen
Mag zijn opgenomen in: ADDRESS, APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, Hx, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, P, OBJECT, TD en TH
Vereiste attributen: -
BEHAVIOR


HTML -
IE 2.0
NN 7.0
MOZ 1.01
FF 1.0
OP 7.20
Het BEHAVIOR attribuut legt vast hoe de tekst door de lichtkrant beweegt.
De opbouw is:

<MARQUEE BEHAVIOR="waarde"> </MARQUEE>

De volgende waarden kunnen gebruikt worden:
  • scroll: de tekst in de lichtkrant komt aan de ene kant op, verschuift naar de andere kant, verdwijnt daar geleidelijk weer (dit is de standaardwaarde)
  • slide: de tekst in de lichtkrant komt aan de ene kant op, verschuift naar de andere kant en blijft daar stilstaan
  • alternate: de tekst schuift binnen de lichtkrant heen en weer.
De waarde slide wordt door Microsoft Internet Explorer 4 alleen uitgevoerd zoals omschreven, als ook het LOOP attribuut gebruikt wordt met de waarde "1". In andere gevallen verdwijnt de tekst aan het eind van de lichtkrant in één keer.
Firefox, Mozilla 1.1 en hoger en Netscape Navigator 7.0 en hoger ondersteunen de waarde slide niet.
BGCOLOR


HTML -
IE 2.0
NN (7.0)
MOZ (1.01)
FF 1.0
OP 7.20
Het BGCOLOR attribuut bepaalt de achtergrondkleur van de lichtkrant.
De opbouw is:

<MARQUEE BGCOLOR="waarde"> </MARQUEE>

Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.

Het BGCOLOR attribuut wordt niet ondersteund door Netscape Navigator 7.1 en Mozilla 1.3 t/m 1.6.

Als alternatief voor het attribuut kan met behulp van de background-color eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Door lagere versies van de genoemde browsers wordt de background-color eigenschap echter niet ondersteund voor het MARQUEE element.
DIRECTION


HTML -
IE 2.0
NN 7.0
MOZ 1.01
FF 1.0
OP 7.20
Het DIRECTION attribuut bepaalt in welke richting de tekst in de lichtkrant beweegt.
De opbouw is:

<MARQUEE DIRECTION="waarde"> </MARQUEE>

De volgende waarden kunnen gebruikt worden:
  • left: de tekst van de lichtkrant beweegt van rechts naar links (dit is de standaardwaarde)
  • right: de tekst van de lichtkrant beweegt van links naar rechts.
  • up: de tekst van de lichtkrant beweegt van beneden naar boven.
  • down: de tekst van de lichtkrant beweegt van boven naar beneden.
Bij de waarden up en down wordt in Firefox, Mozilla en Netscape Navigator de stijl voor de lettergrootte genegeerd.
HEIGHT


HTML -
IE 2.0
NN 7.0
MOZ 1.01
FF 1.0
OP 7.20
Het HEIGHT attribuut bepaalt de hoogte van de lichtkrant.
De opbouw is:

<MARQUEE HEIGHT="waarde"> </MARQUEE>

De waarde is een getal dat de hoogte in pixels aangeeft, of een percentage dat de hoogte ten opzichte van de totale venster- of framehoogte vastlegt.
HSPACE


HTML -
IE 2.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het HSPACE attribuut wordt de ruimte bepaald, welke links en rechts van de lichtkrant wordt vrij gehouden. Door dit attribuut op te nemen, wordt voorkomen dat de overige inhoud van het document te dicht tegen de lichtkrant geplaatst wordt.
De opbouw is:

<MARQUEE HSPACE="waarde"> </MARQUEE>

De waarde is een getal dat de vrije ruimte in pixels aangeeft.
LOOP


HTML -
IE 2.0
NN -
MOZ -
FF -
OP 7.20
Het LOOP attribuut bepaalt hoe vaak de tekst door de lichtkrant moet schuiven.
De opbouw is:

<MARQUEE LOOP="waarde"> </MARQUEE>

De waarde is een getal. Indien het LOOP attribuut niet wordt gebruikt, of voor de waarde -1 wordt opgenomen, dan blijft de tekst in de lichtkrant continue doorlopen.
SCROLLAMOUNT


HTML -
IE 2.0
NN 7.0
MOZ 1.01
FF 1.0
OP 7.20
Met het SCROLLAMOUNT attribuut wordt vastgelegd hoeveel de tekst bij elke beweging moet verschuiven.
De opbouw is:

<MARQUEE SCROLLAMOUNT="waarde"> </MARQUEE>

De waarde is een getal dat de verschuiving in pixels aangeeft.
SCROLLDELAY


HTML -
IE 2.0
NN 7.0
MOZ 1.01
FF 1.0
OP 7.20
Met het SCROLLDELAY attribuut wordt vastgelegd om de hoeveel tijd de tekst in de lichtkrant een stukje moet verschuiven.
De opbouw is:

<MARQUEE SCROLLDELAY="waarde"> </MARQUEE>

De waarde is een getal dat de verschuiving in milliseconden aangeeft.
TRUESPEED


HTML -
IE 4.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het TRUESPEED attribuut kan bepaald worden dat het exacte, via het SCROLLDELAY attribuut bepaalde, aantal milliseconden moet worden aangehouden bij het bewegen van de lichtkrant. Zonder dit attribuut worden waarden van 59ms of minder door Microsoft Internet Explorer afgerond op 60ms.
De opbouw is:

<MARQUEE SCROLLDELAY="waarde" TRUESPEED> </MARQUEE>

Mozilla en Netscape Navigator houden ook bij waarden lager dan 60ms het opgegeven aantal milliseconden aan.
VSPACE


HTML -
IE 2.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het VSPACE attribuut wordt de ruimte bepaald, welke boven en onder de lichtkrant wordt vrij gehouden. Door dit attribuut op te nemen, wordt voorkomen dat de overige inhoud van het document te dicht tegen de lichtkrant geplaatst wordt.
De opbouw is:

<MARQUEE VSPACE="waarde"> </MARQUEE>

De waarde is een getal dat de vrije ruimte in pixels aangeeft.
WIDTH


HTML -
IE 2.0
NN 7.0
MOZ 1.01
FF 1.0
OP 7.20
Het WIDTH attribuut bepaalt de breedte van de lichtkrant.
De opbouw is:

<MARQUEE WIDTH="waarde"> </MARQUEE>

De waarde is een getal dat de breedte in pixels aangeeft, of een percentage dat de breedte ten opzichte van de totale venster- of framebreedte vastlegt. De standaardwaarde is de totale beschikbare breedte.

Mozilla en Netscape Navigator ondersteunen het attribuut niet als ook een stijl voor het element gedefinieerd is. Als alternatief kan de breedte in de stijl vastgelegd worden met de width eigenschap.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 2 maart 2005