HTML beschrijving element NOEMBED


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Het gebruik van het NOEMBED element wordt toegelicht in het onderdeel Objecten in de Handleiding HTML.


NOEMBED


HTML -
IE 3.0
NN 2.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.0
Het NOEMBED element wordt meestal binnen het EMBED element opgenomen en kan informatie bevatten, welke een gebruiker te zien krijgt wanneer de browser het EMBED element niet ondersteunt. In deze informatie kan de gebruiker erop gewezen worden dat het document objecten bevat, welke de browser niet kan weergeven. In browsers die het EMBED element wel ondersteunen, is de inhoud van het NOEMBED element niet te zien.
De opbouw is:

<NOEMBED> </NOEMBED>

Het NOEMBED element maakt geen deel uit van HTML 4.0.

DTD HTML 4.0: -
Beëindiging: verplicht
Inhoud: elementen op blokniveau of inline elementen
Mag zijn opgenomen in: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, EMBED, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH
Vereiste attributen: -Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004