HTML beschrijving element MULTICOL


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het MULTICOL element worden de volgende attributen beschreven: COLS, GUTTER en WIDTH.

De beschrijving van de attributen CLASS, ID en STYLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Het gebruik van het MULTICOL element wordt toegelicht in het onderdeel Structureren van tekst in de Handleiding HTML.


MULTICOL


HTML -
IE -
NN (3.0)
MOZ -
FF -
OP -
Het MULTICOL element wordt gebruikt om aan te geven dat de inhoud over meerdere kolommen naast elkaar verdeeld moet worden.
De opbouw is:

<MULTICOL ..> </MULTICOL>

Aan het MULTICOL element moet minimaal het COLS attribuut toegevoegd worden.
De inhoud wordt zo over de kolommen verdeeld, dat deze een ongeveer gelijke hoogte hebben.
De door het MULTICOL element ingesloten inhoud wordt voorafgegaan en gevolgd door een witruimte, ter grootte van ongeveer één blanco regel. Indien het element gevolgd wordt door een tweede MULTICOL element, of door een ander element op blokniveau (bijvoorbeeld P, BLOCKQUOTE, PRE, Hx, UL, TABLE en FORM), dan schuiven de witruimtes in elkaar en resteert tussen de blokken tekst slechts één blanco regel.

Door browsers die het MULTICOL element niet kennen, wordt de inhoud op de gebruikelijke wijze in één kolom weergegeven. De inhoud van twee op elkaar volgende MULTICOL elementen wordt in die browsers slechts gescheiden door een spatie.

Netscape Navigator 6.0 en hoger, Mozilla en Firefox ondersteunen de weergave in meerdere kolommen niet, maar geven het MULTICOL element wel weer als elementen op blokniveau (de inhoud van twee op elkaar volgende MULTICOL elementen wordt gescheiden door een blanco regel).

Het MULTICOL element maakt geen deel uit van HTML 4.0. Er is op dit moment geen alternatief met behulp van stijlen.

DTD HTML 4.0: -
Beëindiging: verplicht
Inhoud: inline elementen
Mag zijn opgenomen in: ADDRESS, APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH
Vereiste attributen: COLS
COLS


HTML -
IE -
NN (3.0)
MOZ -
FF -
OP -
Met het verplichte COLS attribuut wordt aangegeven in hoeveel kolommen de ingesloten inhoud moet worden verdeeld.
De opbouw is:

<MULTICOL COLS="waarde"> </MULTICOL>

De waarde is een positief getal.
GUTTER


HTML -
IE -
NN (3.0)
MOZ -
FF -
OP -
Het GUTTER attribuut wordt gebruikt om aan te geven hoeveel ruimte er tussen de kolommen moet worden vrijgehouden.
De opbouw is:

<MULTICOL GUTTER="waarde" ..> </MULTICOL>

De waarde is een getal dat de breedte in pixels aangeeft. De standaardwaarde is 10.
WIDTH


HTML -
IE -
NN (3.0)
MOZ -
FF -
OP -
Het WIDTH attribuut kan gebruikt worden om de totale breedte van alle kolommen en de tussenruimtes samen vast te leggen.
De opbouw is:

<MULTICOL WIDTH="waarde" ..> </MULTICOL>

De waarde is een getal dat de breedte in pixels aangeeft, of een percentage dat de breedte ten opzichte van de venster- of framebreedte vastlegt. De standaardwaarde is de totale beschikbare breedte.
Netscape Navigator 3 ondersteunt een percentage als waarde, maar plaatst daarbij foutief een grote blanco ruimte na het element. Het gebruik van een percentage wordt daarom afgeraden.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005