HTML beschrijving element BLINK


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


De beschrijving van de attributen CLASS, ID en STYLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het BLINK element wordt toegelicht in het onderdeel Weergave tekst in de Handleiding HTML.


BLINK


HTML -
IE -
NN (1.0)
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 7.20
Het BLINK element wordt gebruikt om tekst knipperend weer te geven.
De opbouw is:

<BLINK> </BLINK>

Het BLINK element maakt geen deel uit van HTML 4.0. Het wordt ondersteund door Mozilla, Netscape Navigator (met uitzondering van versie 6.1 en 6.2) en door Opera vanaf versie 7.20. Als alternatief kan met behulp van de text-decoration eigenschap een stijl gedefinieerd worden.

DTD HTML 4.0: -
Beëindiging: verplicht
Inhoud: inline elementen
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: -Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005