HTML Weergave tekst


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie weergave tekst | Fysieke tekstopmaak-elementen | Logische tekstopmaak-elementen | Lettertypen | Basislettertype | Het gebruik van stijlen | Afkortingen | Revisie-informatie | Citeren | Woordafbreken | Tekst bij elkaar houden

Gerelateerde elementen: ABBR | ACRONYM | B | BASEFONT | BIG | BLINK | CITE | CODE | DEL | DFN | EM | FONT | I | INS | KBD | NOBR | Q | S | SAMP | SMALL | STRIKE | STRONG | SUB | SUP | TT | U | VAR


Fysieke tekstopmaak-elementen

De volgende elementen worden gerekend tot de fysieke tekstopmaak-elementen: B, I, S, STRIKE, TT, U, BIG, SMALL, SUB en SUP. Je gebruikt ze, als je de weergave van de tekst wilt vastleggen.

Dit is <B>vet</B> Dit is vet
Dit is <I>cursief</I> Dit is cursief
Dit is <S>doorgestreept</S> Dit is doorgestreept
Ook dit is <STRIKE>doorgestreept</STRIKE> Ook dit is doorgestreept
Deze tekst heeft een <TT>vaste letterafstand</TT> Deze tekst heeft een vaste letterafstand
Dit is <U>onderstreept</U> Dit is onderstreept
Dit is <BIG>groot</BIG> Dit is groot
Dit is <SMALL>klein</SMALL> Dit is klein
Dit is <SUB>subscript</SUB> Dit is subscript
Dit is <SUP>superscript</SUP> Dit is superscript


Tot de fysieke tekstopmaak-elementen kan ook het door Netscape Navigator geïntroduceerde BLINK element gerekend worden, waarmee tekst knipperend kan worden weergegeven. Omdat het element geen deel uitmaakt van HTML 4.0 en knipperende tekst bovendien door veel gebruikers als hinderlijk wordt ervaren, wordt geadviseerd geen gebruik van dit element te maken.


De verschillende fysieke tekstopmaak-elementen kunnen ook gecombineerd gebruikt worden.

Dit is <B><TT>vet en typemachine tekst</TT></B> en <U><I>onderstreept en cursief</I></U>.

In de browser zie je:

Dit is vet en typemachine tekst en onderstreept en cursief.


Vervolg: Logische tekstopmaak-elementenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 maart 2006