HTML beschrijving element ABBR


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het ABBR element wordt toegelicht in het onderdeel Weergave tekst in de Handleiding HTML.


ABBR


HTML 4.0
IE 7.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Het ABBR element geeft aan dat het bij de ingesloten tekst om een afkorting (abbreviation) gaat.
De opbouw is:

<ABBR> </ABBR>

Met het TITLE attribuut kan de lange vorm van de afkorting worden vastgelegd. Browsers kunnen deze bijvoorbeeld weergeven als een tooltip.
Met behulp van stylesheets (CSS 2) kan aan bijvoorbeeld een spraaksynthesizer aanwijzingen over de uitspraak gegeven worden.
Behalve het ABBR element heeft ook het ACRONYM element betrekking op afkortingen. Zie voor het onderscheid tussen beide elementen de beschrijving van ACRONYM.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: inline elementen
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: -Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 23 juni 2007