HTML beschrijving element ACRONYM


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het ACRONYM element wordt toegelicht in het onderdeel Weergave tekst in de Handleiding HTML.


ACRONYM


HTML 4.0
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Het ACRONYM element geeft aan dat de ingesloten tekst een letterwoord (acroniem) betreft, ofwel een woord dat bedoeld is als afkorting voor en gevormd is uit één of meer beginletters van een aantal woorden.
De opbouw is:

<ACRONYM> </ACRONYM>

Met het TITLE attribuut kan de lange vorm van de afkorting worden vastgelegd. Browsers kunnen deze bijvoorbeeld weergeven als een tooltip.
Met behulp van stylesheets (CSS 2) kan aan bijvoorbeeld een spraaksynthesizer aanwijzingen over de uitspraak gegeven worden.
Behalve het ACRONYM element heeft ook het ABBR element betrekking op afkortingen. Over het onderscheid tussen beide elementen bestaat nogal wat verwarring, mede omdat HTML 4.0 hierover onduidelijk is. Aangehouden kan worden dat het bij ACRONYM moet gaan om een uitspreekbaar woord, zoals cara (chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen) of radar (radio detection and ranging). Wanneer de afkorting geen uitspreekbaar woord is, zoals in het geval van HTML of CSS, dan moet ABBR worden gebruikt.
In Opera 9.0 en hoger wordt de tekst die ingesloten is door het ACRONYM element weergegeven met kleine hoofdletters.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: inline elementen
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: -Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 23 juni 2007