HTML Weergave tekst


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie weergave tekst | Fysieke tekstopmaak-elementen | Logische tekstopmaak-elementen | Lettertypen | Basislettertype | Het gebruik van stijlen | Afkortingen | Revisie-informatie | Citeren | Woordafbreken | Tekst bij elkaar houden

Gerelateerde elementen: ABBR | ACRONYM | B | BASEFONT | BIG | BLINK | CITE | CODE | DEL | DFN | EM | FONT | I | INS | KBD | NOBR | Q | S | SAMP | SMALL | STRIKE | STRONG | SUB | SUP | TT | U | VAR


Basislettertype

Het BASEFONT element wordt gebruikt om de standaard lettergrootte, -kleur en -type voor een document vast te leggen. In het volgende voorbeeld zijn de attributen SIZE, COLOR en FACE aan het BASEFONT element toegevoegd.

<BASEFONT SIZE="5" COLOR="fuchsia" FACE="Lucida Sans,Arial">

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld basislettertype

Wanneer het BASEFONT element is gebruikt, geldt de waarde van het SIZE attribuut als beginwaarde voor de relatieve waarden van het SIZE attribuut van het FONT element.

<BASEFONT SIZE="4">
<P>In dit document .. element: <FONT SIZE="-3">SIZE="-3"</FONT> <FONT SIZE="-2">SIZE="-2"</FONT> ... lt;FONT SIZE="+3">SIZE="+3"</P>

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld basislettertype


Voor het SIZE attribuut is de ondersteuning niet altijd zoals verwacht. Zo negeren Microsoft Internet Explorer en Netscape Navigator 4 en lager de via het BASEFONT element gedefinieerde grootte in tabellen en houden in plaats daarvan de standaard lettergrootte van de browser aan.
Opera houdt in het hele document de standaard lettergrootte van de browser aan. Pas als het SIZE attribuut van het FONT element wordt gebruikt, geldt de waarde van het SIZE attribuut van het BASEFONT element als beginwaarde.

De attributen COLOR en FACE van het BASEFONT element worden alleen door Microsoft Internet Explorer ondersteund. Wanneer je de kleur van alle tekst in een document in één keer wilt vastleggen, dan kun je daarom beter gebruik maken van het TEXT attribuut van het BODY element (zie voor een toelichting het onderdeel Structuur document).
Het BASEFONT element wordt helemaal niet (meer) ondersteund door Netscape Navigator 6.0 en hoger, Mozilla en Firefox.

Al met al biedt het BASEFONT element weinig garantie dat de weergave in de verschillende browsers is, zoals je wenst. Je kunt er daarom beter voor kiezen, gebruik te maken van stijlen.


Vervolg: Het gebruik van stijlenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 maart 2006