HTML beschrijving element NOBR


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


De beschrijving van de attributen CLASS, ID, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Het gebruik van het NOBR element wordt toegelicht in het onderdeel Weergave tekst in de Handleiding HTML.


NOBR


HTML -
IE 1.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het NOBR element (NO BReak) wordt gebruikt om aan te geven, dat de ingesloten inhoud door de browser niet mag worden afgebroken en dus op dezelfde regel geplaatst moet worden.
De opbouw is:

<NOBR> </NOBR>

Het NOBR element maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan met behulp van de white-space een stijl gedefinieerd worden. Daarnaast kan hetzelfde effect ook bereikt worden door alle spaties in het betreffende stuk tekst te vervangen door de karakter entiteitsreferentie "&nbsp;" (non-breaking space).

DTD HTML 4.0: -
Beëindiging: verplicht
Inhoud: inline elementen
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: -Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 maart 2006